Zorgverzekeraars

Als u een zorgverzekering hebt, kunt u voor spoedsituaties altijd terecht in Reinier de Graaf; u bent volledig tegen kosten hiervoor verzekerd.
Voor andere vormen van zorg kan het zijn dat u een percentage van de kosten zelf moet betalen.
Of u vergoeding krijgt en hoeveel, is afhankelijk van de behandeling, uw polis en eventuele aanvullende verzekeringen.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met Reinier de Graaf?

Bent u verzekerd bij een van onderstaande zorgverzekeraars, dan heeft Reinier de Graaf een zorgcontract met uw verzekeringsmaatschappij afgesloten. Dit betekent dat kosten voor behandelingen in Reinier de Graaf volgens de polisvoorwaarden worden vergoed. Staat uw zorgverzekeraar niet in de lijst, neem dan contact met hem op.

Budget-polis?

Diverse zorgverzekeraars bieden naast de normale (natura- of restitutie-) polissen ook een of meer 'budgetpolissen' aan. Bij een dergelijke polis is de kans groot dat u voor een behandeling in Reinier de Graaf een deel van de kosten zelf moet betalen. *
In 2017 geldt dit voor de volgende polissen:

Aevitae - Zorg Plan Selectief

Avéro Achmea - Zorg Plan Selectief

IAK - Zorg Plan Selectief

Nedasco/Caresco - Zorg Plan Selectief

Turien & Co - Zorg Plan Selectief

Univé - Zekur Zorg

Zilveren Kruis Achmea *

  • Basis Budget

  • Internetbasispolis

  • Basis Budget (ABN)

  • Basis Budget (Rabobank)

Het kan zijn dat u met een van deze budgetpolissen in een ander ziekenhuis, zoals het HagaZiekenhuis, de kosten wel vergoed krijgt.

* Bent u in het kader van het bevolkingsonderzoek darmkanker (BVO darmkankerscreening) verwezen naar Reinier de Graaf voor een vervolgonderzoek (coloscopie)? En hebt u een van de budgetpolissen van Zilveren Kruis Achmea? Dan worden de kosten voor het vervolgonderzoek in 2015 volledig vergoed.

Controleer uw polis, raadpleeg uw zorgverzekeraar

Bij alle polissen is ons advies: controleer uw polis en overleg voorafgaand aan uw behandeling met uw zorgverzekeraar in hoeverre uw behandeling wordt vergoed.

Zorgkosten

Meer informatie over zorgkosten vindt u hier

Gecontracteerde zorgverzekeraars

Agis Zorgverzekeringen 

Aegon Ziektekosten 

Aevitae (VGZ, Achmea, Avero,  Fortis,  Cares Gouda) 

Avero Achmea Zorgverzekeringen 

CZ Groep (Zorgverzekeraar Goes)

DSW Zorgverzekeraar 

FBTO 

Fortis Ziektekostenverzekering 

Friesland zorgverzekeraar 

Groene Land Achmea 

IAK (Avero,  Achmea, VGZ, Fortis) 

Interpolis Zorgverzekeringen 

IZA Zorgverzekeraar NV 

IZZ Zorgverzekeraar

Kettlitz en Deenik 

Nedasco Assuradeuren (VGZ, Avero, Fortis) 

NV Ongevallen- en Ziektekostenverzekering

OHRA Ziektekostenverzekering Zorgverzekeringen

ONVZ Ziektekostenverzekeraar 

OWM Menzis Zorgverzekeraar U.A

OWM Anderzorg U.A. 

OWM Agis Zorgverzekeringen U.A. 

OWM Salland zorgverzekeringen U.A. 

OWM ASR Zorgverzekeraar

OWM Azivo Algemeen Ziekenfonds 

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

PNO 

SZVK Militairen

TRIAS Zorgverzekeraar

Turien & Co (VGZ, Avero) 

UMC NV Zorgverzekeraar 

United Consumers (VGZ)

Univé Zorg 

VanBreda international 

VGZ

VPZ Assuradeuren (Avero, Achmea, VGZ,  Menzis) 

VVAA Schadeverzekering NV 

Zilveren Kruis Achmea

Staat uw zorgverzekeraar er niet bij?

Indien uw zorgverzekeraar niet op de lijst staat, dan betekent dit dat ons ziekenhuis geen contract met uw zorgverzekeraar heeft en de kosten voor uw behandeling in ons ziekenhuis niet automatisch vergoed worden. Wij raden u het volgende aan:

  • Raadpleeg de prijslijst van Reinier de Graaf en noteer de prijs en DBC-code van uw behandeling.
  • Neem contact op met uw zorgverzekeraar en leg uit dat zij geen contract hebben met ons ziekenhuis en overleg uw mogelijkheden (zorgverzekeraar kan besluiten uw behandeling volledig te vergoeden).
  • Indien u met uw zorgverzekeraar overeenstemming hebt bereikt over de kosten, kunt u een afspraak met ons ziekenhuis maken voor verdere behandeling.

Vragen?

015 - 260 37 94

op werkdagen

van 08.00 tot 16.00 uur

of stuur een mail