Medisch onderzoek met uw gegevens

Tijdens uw onderzoek en/of behandeling in ons ziekenhuis leggen we uw medische gegevens vast in uw patiëntendossier. Naast medische gegevens die opgeslagen worden, wordt soms ook lichaamsmateriaal bewaard.   

Medische gegevens

Medische gegevens zijn alle gegevens die voor uw onderzoek en behandeling worden verzameld, denk hierbij aan uitslagen, diagnoses, behandelplan, etc. We slaan ze op in uw elektronisch patiëntendossier.

Lichaamsmateriaal

Lichaamsmateriaal wordt afgenomen voor onderzoek. Dit kan bloed, urine of weefsel zijn.  De uitslag wordt gebruikt om een diagnose te kunnen stellen of om te beslissen welke behandeling u nodig heeft. Het lichaamsmateriaal dat daarna overblijft heet ‘restmateriaal’. Het ziekenhuis kan een deel van uw lichaamsmateriaal, als er genoeg over is, gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Met wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg van toekomstige patiënten te verbeteren en soms kunnen we op deze manier nieuwe behandelmethoden ontdekken. Bij het doen van onderzoek gebruikt het ziekenhuis uw gegevens en uw restmateriaal volledig anoniem. Anonimiseren vindt plaats door aan uw gegevens een code te geven die niet tot u herleidbaar is.  

Voor het onderzoek met anonieme of gecodeerde medische gegevens en/of restmateriaal is het niet nodig dat de arts u om toestemming vraagt. Maar wanneer u niet wil dat wij uw gegevens of restmateriaal gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, kunt u bezwaar maken. 

Bij onderzoek waarbij het wel nodig is dat er  over uw persoonlijke gegevens wordt beschikt, zal altijd eerst om uw toestemming worden gevraagd. Uiteraard zijn alle onderzoekers verplicht zorgvuldig, en volgens duidelijke richtlijnen, met uw privacy om te gaan.

Folder

In de folder ‘Wetenschappelijk onderzoek met uw resterend lichaamsmateriaal en/of medische gegevens’, vindt u meer informatie over dit onderwerp. In deze folder staat ook aangegeven wat u kunt doen in het geval u bezwaar wilt maken tegen gebruik van uw gegevens of restmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek. 

 

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  088-260 4000
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info

Agenda