Mijn gegevens

Waar komt de informatie vandaan die bij ‘Mijn gegevens’ staat?

Deze informatie is automatisch ingevuld op basis van de persoonsgegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Zijn er wijzigingen? Dan kunt u die via de knop ‘Doorgeven wijzigingen patiëntadministratie’ onderaan de pagina aan ons doorgeven. U kunt zelf wel uw telefoonnummer en e-mailadres wijzigen.

U kunt ervoor kiezen om bij wijzigingen een bericht via e-mail te ontvangen. Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het niet voldoende om alleen uw e-mailadres in het portaal in te vullen om deze berichten te krijgen. Uw toestemming moet ook in het systeem van het ziekenhuis worden vastgelegd. U kunt dit op uw volgende afspraak doorgeven op de polikliniek waar u de afspraak heeft.

Kan ik mijn contactpersonen wijzigen via het portaal?

Nee, dit kan niet. Contactpersonen worden bij opname door de verpleegkundige in het systeem geplaatst. 

Wie kan in er in mijn patiëntenportaal kijken?

Alleen u kunt in uw patiëntenportaal kijken en acties uitvoeren.

 

Patiëntenportaal

Direct inloggen met uw DigiD op patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf.

Handleiding

In deze handleiding leest u stap voor stap hoe u met behulp van DigiD en controle via sms kunt inoggen op het patiëntenportaal.