Pre-operatief spreekuur (POS)

Op de locaties Delft en Voorburg bevindt zich het Pre-operatief spreekuur, het POS.

Bij het inschrijven voor uw opname, wordt u doorverwezen naar het POS of wordt er een afspraak voor het POS gemaakt.
U bezoekt de anesthesioloog die een risico-inschatting maakt en u voorlicht over de verdoving en de pijnbestrijding.

Pre-operatief onderzoek

Tijdens het preoperatieve onderzoek zal de anesthesioloog uw medische voorgeschiedenis, medicijngebruik enz. met u doornemen aan de hand van een door u ingevulde vragenlijst en vindt er lichamelijk onderzoek plaats.

Indien nodig zal er verder onderzoek worden verricht, zoals bloedonderzoek, een cardiogram of een borstfoto. Mogelijk wordt u verwezen naar een andere specialist, zoals een internist, cardioloog of longarts. Daarvoor zal dan een afspraak worden gemaakt.

De anesthesioloog zal u ook informeren over de verschillende anesthesie mogelijkheden en de daaraan verbonden voordelen en risico's. Vanzelfsprekend zal er worden ingegaan op vragen die u heeft. Zo kunt u samen met hem tot een verantwoorde keuze komen.

Gezien de wachtlijsten is het helaas niet altijd zo te plannen dat de anesthesioloog die u bij het preoperatief onderzoek heeft gesproken dezelfde is als degene die u de verdoving toedient. Even voor de ingreep maakt u kennis met de anesthesioloog die u uiteindelijk zal behandelen. Hij of zij bespreekt met u kort de afspraken die met u zijn gemaakt tijdens het preoperatief onderzoek. U kunt ervan uitgaan dat deze anesthesioloog volledig op de hoogte is van uw voorgeschiedenis en de voorgenomen operatie.