Regels nuchter bij volwassenen

Voorbereiding op de operatie

Om u voor te bereiden op de operatie gelden speciale regels gelden die u dient op te volgen, zoals de regels voor nuchter zijn. Indien u zich niet aan de instructies heeft gehouden, is het vaak nodig de operatie uit te stellen en u dus onverrichter zake naar huis te sturen. Als dit gebeurt, is dit voor uzelf en voor het ziekenhuis zeer lastig.

Daarnaast is het van belang dat de voorschriften uit de brief van de anesthesioloog worden opgevolgd.

Nuchter

Voor uw operatie is het belangrijk dat u nuchter bent. Nuchter zijn betekent dat u niet mag eten of drinken. Een lege maag voorkomt dat tijdens de operatie de inhoud van de maag in de luchtpijp en de longen terechtkomt. Ook voor een ruggenprik of andere plaatselijke verdoving moet u nuchter blijven.

De volgende regels gelden ten aanzien van eten en drinken voor een operatie:

Regels voor volwassenen