Laagmoleculaire Gewichtsheparines

Laagmoleculaire Gewichtsheparines, oftewel LMWH's, zijn antistollingsmiddelen in de vorm van spuitjes. U kunt deze spuitjes onder uw huid (laten) toedienen. Uw arts bepaalt de dosering van de LMWH die u moet krijgen aan de hand van uw gewicht. LMWH vertraagt de tijd tot stolling van het bloed. Wilt u zien hoe de spuitjes toegediend moeten worden, dan kunt u dit filmpje bekijken.

Wanneer worden LMWH-spuitjes voorgeschreven?

LMWH-spuitjes zijn direct werkzaam en werken kort (24 uur). Dat kan een voordeel zijn om voor een kortere periode de kans op trombose te verkleinen. Ook in het geval van een zwangerschap heeft deze vorm van antistollingsmiddelen de voorkeur. U krijgt LMWH-spuitjes voorgeschreven als u:

• Een operatie moet ondergaan.
• Een periode bedrust moet houden.
• Zwanger bent en trombose heeft of een verhoogd risico op trombose heeft.
• Net een trombose of een embolie heeft gehad en nog niet stabiel bent ingesteld op de tabletten van de trombosedienst.
• Tijdelijk uw andere antistollingsmiddelen moet staken in verband met een operatie of andere ingreep. De behandeling met de spuitjes dient dan als 'overbrugging' tot u uw eigen antistollingsmiddelen weer mag gebruiken.

Daarnaast worden LMWH-spuitjes vaak gebruikt wanneer er sprake is van zowel trombose als een actieve kanker. Mensen met kanker zijn soms moeilijker stabiel in te stellen op andere antistollingsgeneesmiddelen. Dan is een behandeling met LMWH-spuitjes een beter alternatief, zeker in de eerste maanden na de diagnose trombose.

Overbrugging

Er zijn twee mogelijke situaties waarin gekozen wordt voor overbrugging met LMWH:

Situatie 1
U heeft net een trombose gehad. De arts heeft u tegelijk met Acenocoumarol/Fenprocoumon de LMWH-spuitjes voorgeschreven. De spuitjes geven directe bescherming tegen het verder groeien van het stolsel. De Acenocoumarol/Fenprocoumon geven u die bescherming ook, echter het effect hiervan begint niet meteen. Het duurt enige tijd voordat u optimaal bent ingesteld. Zodra u wel stabiel bent ingesteld op Acenocoumarol of Fenprocoumon, vertelt de trombosedienst u dat u mag stoppen met de LMWH-spuitjes. Stop de behandeling met de spuitjes nooit zelf. Heeft u een diepveneuze trombose en schrijft de arts u Edoxaban voor? Dan krijgt u de eerste vijf dagen LMWH-spuitjes, voordat u kunt beginnen met de Edoxaban.

Situatie 2
U wordt behandeld met een ander antistollingsmiddel en u moet een ingreep ondergaan. Daarom heeft de arts u gevraagd om uw antistollingsmiddel enkele dagen voor de ingreep te stoppen. Wanneer u een hoog tromboserisico heeft, dan schrijft de arts u ter vervanging van de tabletten tijdelijk LMWH-spuitjes voor, tot de dag voorafgaand aan de ingreep, zodat het tromboserisico minimaal is. De LMWH-spuitjes zijn sneller uitgewerkt, waardoor de kans op bloedingen rondom de ingreep kleiner wordt. Uw gebruikelijke antistollingsbehandeling wordt dus overbrugd met deze LMWH-spuitjes. Na de ingreep gebruikt u de spuitjes nog een tijdje samen met uw normale antistollingsmiddelen. Zodra uw INR stabiel is ingesteld, zal de trombosedienst aangeven dat u mag stoppen met de spuitjes. Stop de behandeling met de spuitjes nooit zelf.

Wat te doen als u vergeten bent uw LMWH-spuitje toe te dienen?

Gebruikt u dit middel eenmaal per dag?
Dien een vergeten injectie alsnog toe. Gebruik de volgende dosering dan weer na 24 uur. Om weer terug te komen op het normale toedien-tijdstip kunt u de injectie de dagen erna steeds een uur later toedienen. Indien dit sneller gaat, kunt u de injectie ook elke dag een uur vroeger (in plaats van later) toedienen. Uiteraard mag u er ook voor kiezen om het middel op het nieuwe tijdstip te blijven gebruiken.

Gebruikt u dit middel tweemaal per dag?
Dien een vergeten injectie alsnog toe. Dien de volgende injectie dan weer na 12 uur toe. Om weer terug te komen op het normale toedien-tijdstip kunt u de injectie de dagen erna steeds een uur later toedienen. Indien dit sneller gaat, kunt u de injectie ook elke dag een uur vroeger (in plaats van later) toedienen. Uiteraard mag u er ook voor kiezen om het middel op de nieuwe tijdstippen te gebruiken.

Zwangerschap en borstvoeding

U kunt dit middel veilig gebruiken als u zwanger bent. Het heeft geen gevolgen voor de baby. Ook is dit middel te gebruiken tijdens de borstvoedingsperiode. Bespreek uw kinderwens of zwangerschap wel altijd met uw behandelend arts.

Afspraak maken

Op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur:

015 - 260 40 80