Vitamine K Antagonisten

Onder de vitamine K Antagonisten vallen Acenocoumarol en Fenprocoumon. Beide middelen remmen de werking van vitamine K, een belangrijk onderdeel van de bloedstolling. Vitamine K komt het lichaam binnen via de voeding. Het komt in het voedsel onder meer voor in groene groenten, vlees, melk en plantaardige oliën. Ook de darmbacteriën maken vitamine K aan. Een gevarieerde voeding is daarom aan te bevelen. Specifiek letten op vitamine K in verband met de stolling is dan niet nodig.

Trombosedienst

Zodra uw arts Acenocoumarol of Fenprocoumon heeft voorgeschreven, zal hij u verwijzen naar de trombosedienst. De trombosedienst zal op regelmatige basis uw bloed controleren. Hierbij wordt de INR-waarde (International Normalized Ratio) bepaald. Hoe hoger deze waarde, hoe langer het duurt voor uw bloed stolt. Hoe lager deze waarde, hoe sneller uw bloed stolt.

Aan de hand van de indicatie wordt er een 'streefgebied' voor u bepaald. Dit streefgebied geeft weer tussen welke waarden gestreefd wordt uw INR-waarde te behouden. Binnen het streefgebied is uw kans op zowel trombose als een bloeding het geringst. De dosering van uw tabletten luistert dan ook nauw. De trombosedienst stelt aan de hand van de uitslag van de INR-waarde een schema voor u op. Op dit schema staat aangegeven hoeveel tabletten antistollingsmiddel u per dag moet innemen. Vaak is dit een wisselende dosering. Op de kaart van de trombosedienst staat tevens vermeld wanneer uw bloed weer gecontroleerd moet worden.

Wij adviseren u om deze antistollingsmedicijnen op een vaste tijd in te nemen, bij voorkeur rond de avondmaaltijd. Het kan namelijk voorkomen dat de trombosedienst u op de dag dat u geprikt bent belt met een wijziging in uw dosering voor dezelfde dag. Indien u een keer vergeten bent uw medicijnen in te nemen wordt u het volgende geadviseerd:

• Is het nog dezelfde dag? Neem dan uw vergeten dosering alsnog in. Ga daarna verder met het schema zoals voorgeschreven door de trombosedienst.
• Is het al de volgende dag? Sla dan de vergeten dosering over en ga daarna verder met het gewone schema. Meld u dit dan wel bij uw volgende bloedcontrole aan de trombosedienst.

Neem nooit een dubbele dosering in om een vergeten dosering in te halen.

Kortdurend gebruik spuitjes

Gaat u starten met een vitamine K Antagonist of bent u door een ingreep of andere reden enige tijd gestopt met Acenocoumarol of Fenprocoumon? In een aantal gevallen schrijft uw arts u tijdelijk ook LMWH-spuitjes voor in combinatie met de Vitamine K Antagonist ter overbrugging. De trombosedienst licht u in zodra u de spuitjes mag stoppen. Dit wordt bepaald aan de hand van uw INR uitslagen.

Zelf meten en/of zelf doseren

Als u langer dan zes maanden vitamine K remmers moet gebruiken, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om uw eigen INR-waarde te meten. In dit filmpje kunt u zien hoe zelfmeten in zijn werk gaat.

Voordat u met het zelfmeetapparaat aan de slag kunt, volgt u een cursus bij uw trombosedienst. Daar leert u bloed af te nemen door een vingerprik en krijgt u instructies voor het bepalen van de INR-waarde. Hierna volgt een periode van 3 maanden waarin u het zelfmeetapparaat gebruikt. U dient in deze periode elke week te prikken en de uitslag door te geven. De periode van 3 maanden wordt, bij het succesvol doorlopen hiervan, afgesloten met de uitreiking van een certificaat. 

Uw trombosedienst zal u elke 6 maanden uitnodigen voor een controle van uw zelfmeetresultaten. Ook uw zelfmeetapparaat zal worden gecontroleerd. Deze controles worden uitgevoerd omdat de consequenties van een verkeerde meting van grote invloed op uw behandeling kunnen zijn.

Tevens is er in sommige gevallen een mogelijkheid om zelf de dosering van uw medicijnen samen te stellen. Als hier bij u sprake van is en u dit wenst te doen, dan zal u ook hierin getraind worden. Niet iedereen komt in aanmerking voor het gebruik van een zelfmeetapparaat. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met uw trombosedienst. Zij kunnen bekijken of u in aanmerking komt voor het zelf meten en/of zelf doseren.

Duur van de behandeling

Uw arts zal met u bespreken hoe lang u dit middel moet gebruiken. De duur van de antistollingsbehandeling is afhankelijk van de aandoening waarvoor u dit middel heeft voorgeschreven gekregen. Stop de behandeling nooit zelf.

Vitamine K Antagonisten bij zwangerschap en borstvoeding

Heeft u een kinderwens, meld dit dan aan uw behandelend arts en de trombosedienst. In onderling overleg kunt u samen het beste beleid vaststellen. Vaak zullen de tabletten van de trombosedienst gedurende een zwangerschap vervangen worden door LMWH-spuitjes. Deze spuitjes kunnen veilig worden gebruikt gedurende een zwangerschap. Het is tijdens de behandeling met Acenocoumarol of Fenprocoumon mogelijk om borstvoeding te geven. Het geneesmiddel komt niet of nauwelijks in de borstvoeding. Bovendien krijgt elke baby die borstvoeding krijgt dagelijks vitamine K druppels toegediend om bloedingen te voorkomen.

Afspraak maken

Op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur:

015 - 260 40 80