Longembolie

Een longembolie (trombose in de longen) treedt op als een gedeelte van een stolsel losraakt uit een ader van bijvoorbeeld het been (trombosebeen) of de buikholte. Dit stolsel wordt meegevoerd met de bloedstroom en komt via de ader door het hart in de longslagader terecht. Alvorens het bloed weer via het hart haar de slagaders loopt, lopen deze losgeschoten stolsels vast in de kleinere longslagaders. Dan is er sprake van een longembolie. Het longweefsel achter de bloedprop wordt hierdoor van te weinig zuurstof voorzien. 

Bij een groot deel van de mensen met een longembolie zijn geen klachten van een trombosebeen te herkennen. Dat kan gebeuren als het stolsel in het been alleen aan de wand zit, zodat de bloedstroom in het been niet (geheel) afgesloten is, terwijl er wel stolseltjes los kunnen raken en in de longen de eerste klachten kunnen geven.

Symptomen van een longembolie

Klachten die gepaard kunnen gaan met een longembolie zijn:
• Plotseling optredende kortademigheid.
• Pijn bij het ademhalen, zuchten en hoesten.
• Pijn tussen de schouderbladen, pijn op de borst.

Mogelijk andere klachten:
• Hartkloppingen
• Benauwdheid
• Bleke gelaatskleur
• Transpireren
• Lichte stijging van de lichaamstemperatuur
• Zwelling en pijn in het been
• Plotseling ontstane prikkelhoest

Bovenstaande klachten kunnen ook wijzen op andere aandoeningen. Neem echter bij klachten die kunnen wijzen op een longembolie altijd contact op met een arts.

Een longembolie vaststellen

Wanneer uw arts een longembolie vermoedt, zal er een bloedonderzoek worden verricht. Als de vermoedens worden ondersteund door de bloeduitslag, zal er aanvullend een CT-scan van de longen worden gemaakt. Hierop kan de arts zien of er daadwerkelijk sprake is van longembolieën. Soms zijn de bloeduitslagen namelijk door een andere oorzaak iets afwijkend. Het is dus belangrijk om door middel van een CT-scan van de longen de diagnose te stellen.

Bij het vermoeden van een longembolie wordt ook gekeken of er symptomen zijn van een trombosebeen. Wanneer dit het geval is, wordt vaak gekozen een echo van het been te maken om de diagnose ‘trombose’ te kunnen stellen. Een echo geeft namelijk geen stralingsnadelen en zodoende is een CT-scan vaak niet nodig.

Behandeling van een longembolie

De behandeling van een longembolie bestaat uit het toedienen van antistollingsmedicatie. Soms is kortdurend pijnbestrijding en/of zuurstof nodig. Indien een onderliggende oorzaak aanwezig is, zal deze zo mogelijk ook behandeld worden. Wanneer tevens sprake is van een trombosebeen, dan is daarnaast ook behandeling met een steunkous nodig. Deze steunkous wordt aangemeten door een zogenoemde bandagist op de polikliniek Dermatologie.

Antistollingsmedicatie
Antistollingsmedicatie zorgt ervoor dat uw bloed minder snel stolt. Hierdoor neemt de kans op trombose af. In het geval van een bestaande trombose zorgen deze middelen ervoor dat er geen nieuwe stolsels vormen en het bestaande stolsel niet groter wordt. Antistollingsmedicatie lost het stolsel dus niet op. Dat doet uw lichaam zelf. Hier gaan echter enkele weken tot enkele maanden overheen.

Er zijn veel verschillende soorten antistollingsmiddelen. Welke soort voorgeschreven wordt, is afhankelijk van onder meer de reden voor antistolling, de nierfunctie en de andere medicatie die gebruikt worden. Voor de behandeling van veneuze trombose zijn er volgende categorieën:
Vitamine K Antagonisten (VKA) - (Acenocoumarol, Fenprocoumon)
Directe Orale Anticoagulantia (DOAC) - (Apixaban, Dabigatran, Edoxaban, Rivaroxaban)
Laagmoleculaire Gewichtsheparines (LMWH) - (Tinzaparine, Nadroparine, Enoxaparine)

Trombosepolikliniek
Indien er bij u een longembolie (of trombose) is vastgesteld, zal er binnen enkele weken een afspraak voor u worden gemaakt op de Trombosepolikliniek. Deze polikliniek is ondergebracht op de polikliniek Hematologie/Oncologie. Soms wordt er voor u een afspraak gemaakt op de polikliniek Longgeneeskunde in plaats van de Trombosepolikliniek. Uw arts maakt voor u de afweging waar u het best terecht kunt. Dit kan per patiënt verschillend zijn. Tijdens uw bezoek aan de Trombosepolikliniek wordt met u besproken hoe het met u gaat, wat de oorzaken zijn van de trombose/longembolie en wordt de behandeling besproken. Ook zal er lichamelijk onderzoek worden verricht. Uiteraard is er ook mogelijkheid uw vragen te stellen.

Polikliniek Dermatologie
Is er bij u sprake van zowel een longembolie als een trombosebeen? Dan zal er voor u een afspraak worden gemaakt op de polikliniek Dermatologie voor het aanmeten van een steunkous. 

Afspraak maken

Op werkdagen van
8.30 tot 16.30 uur:

015 - 260 40 80