Klinische Fysica

Het specialisme klinische fysica verzorgt fysische methoden en technische middelen in patiëntenzorg en begeleidt de toepassing ervan. Klinisch fysici zijn beleidsmatig en adviserend bezig met de kwaliteit van medische apparatuur. Belangrijke aspecten in het takenpakket zijn:

  • inbreng bij investeringsplanning.
  • introductie van nieuwe technologie in patiëntenzorg.
  • sturende of adviserende rol bij aanschaf van medische apparatuur.
  • kwaliteitsmanagement bij aanschaf, gebruik, beheer en vervanging.
  • patiëntveiligheid en risicoanalyse.

De klinisch fysicus is deskundig op het gebied van stralingstoepassingen. De rol van klinisch fysicus is wettelijk voorgeschreven bij het toepassen van ioniserende straling (röntgen, gamma) in het ziekenhuis. Daarbij gaat het om therapieplanning voor behandeling van individuele patiënten, om het optimaliseren van beeldvorming (beeldkwaliteit versus stralingsbelasting) en om stralingsveiligheid voor patiënten en personeel.

In de Reinier de Graaf Groep werken klinisch fysici die gespecialiseerd zijn op de terreinen radiotherapie, nucleaire geneeskunde en algemene klinische fysica.

De arts is eindverantwoordelijk voor het medisch beleid met betrekking tot de individuele patiënt; de klinisch fysicus heeft een eigen verantwoordelijkheid bij de inzet van technologie in patiëntenzorg. Met het ‘Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus’ uit 2005 is het beroep klinisch fysicus opgenomen in de Wet BIG.

Kijk voor meer informatie over wat een klinisch fysicus doet op het YouTube-kanaal van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF).

Specialisten