Logopedie

Logopedie is een specialisme dat zich richt op de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen in spraak, taal, slikken, stem en gehoor.

Bij Reinier de Graaf zijn de logopedisten gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van:

• taalproblemen (afasie) als gevolg van een neurologische aandoening

• spraakproblemen (dysartrie) als gevolg van een neurologische aandoening

• slikproblemen (dysfagie)

• aangezichtsverlammingen

• voedingsproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen

De logopedisten zijn vooral werkzaam op de volgende afdelingen:  Intensive Care, Interne geneeskunde, Kindergeneeskunde en Neurologie.

Verwijzing

De logopedisten in het Reinier de Graaf werken alleen klinisch (dus alleen binnen het ziekenhuis). Dit betekent dat u alleen bij hen terecht kunt na verwijzing door een medisch specialist van het Reinier de Graaf. Wel is het mogelijk om via een verwijzing van de huisarts, revalidatiearts of verpleeghuisarts een slikvideo aan te vragen. Soms gebeurt dit op verzoek van een logopedist.

Slikvideo: informatie voor de patiënt

Wanneer het slikken moeilijk gaat of wanneer u zich vaak verslikt, kan een slikvideo door een arts worden aangevraagd. Een slikvideo kan inzicht geven in de oorzaak en de ernst van het slikprobleem. Het onderzoek bestaat uit een logopedisch vooronderzoek en een röntgenonderzoek. Het totale onderzoek duurt maximaal anderhalf uur. Voor verdere informatie zie de folder slikvideo. De slikvideo’s worden poliklinisch uitgevoerd. Is een logopedische behandeling noodzakelijk, dan wordt u doorverwezen naar een logopedist bij u in de buurt.

Slikvideo: informatie voor de professional

Als er een stoornis is in de faryngeale fase en er met logopedisch onderzoek geen duidelijke diagnose kan worden gesteld, kan een slikvideo worden gemaakt. Die video kan laten zien waar de stoornis zich precies bevindt. Naar aanleiding van de beelden kan een logopedische interventie worden geadviseerd. Te denken valt aan verandering van de houding, of spierversterkende oefeningen.
Onderaan deze pagina vindt u de procedure voor het aanvragen van de slikvideo door logopedist of door een medisch specialist.

Logopedisten

Petra Cornelisse-Kok
Specialisme: logopedist en pré-verbaal logopedist
Opleiding: Logopedie
Verbonden aan Reinier de Graaf sinds: augustus 2001
Werkdagen: woensdag en donderdag.

Joyce van Daalen
Specialisme: pré-verbaal logopedist en taal-/spraakpatholoog
Opleiding: Logopedie, Taal- en spraakpathologie.
Verbonden aan Reinier de Graaf sinds: september 2014
Werkdagen: maandag.

Milou Kuijpers
Specialisme: pré-verbaal logopedist en taal-/ spraakpatholoog
Opleiding: Logopedie, Taal- en spraakpathologie
Verbonden aan Reinier de Graaf sinds: februari 2013
Werkdagen: maandag (oneven weken), dinsdag, woensdag. donderdag en vrijdag.

Ineke Kuijsten- de Roover
Specialisme: logopedist en pré-verbaal logopedist
Opleiding: Logopedie
Verbonden aan Reinier de Graaf sinds: maart 2012
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag.

Links

www.nvlf.nl/home

www.hersenletsel.nl

www.afasie.nl

www.dysfagie.com

www.prelogopedie.nl

www.schisis.nl