Orthopedie

Orthopedie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van botten, spieren, pezen, banden en gewrichten. De specialisten die hier werkzaam zijn, heten orthopedisch chirurgen. Orthopedie is werkzaam op alle locaties van Reinier de Graaf: Gasthuis Delft, locatie Diaconessenhuis Voorburg, locatie Behandelcentrum Westland en locatie de Reef Ypenburg. In Delft vindt het merendeel van de spreekuren en operaties plaats.

Veel patiënten hebben pijnklachten en beperkingen van het steun- en bewegingsstelsel. Deze klachten kunnen aangeboren zijn maar ook ontstaan door een ongeval. Aangeboren aandoeningen zijn bijvoorbeeld groeistoornissen, aandoeningen van de heup, knie of wervelkolom en neurologische aandoeningen bij kinderen. Een open ruggetje (ook wel spina bifida genoemd) is een voorbeeld van een aangeboren afwijking .

Er zijn ook niet-aangeboren aandoeningen, die kunnen ontstaan door een val (bijvoorbeeld een gebroken heup), een sportletsel (bijvoorbeeld een gescheurde band in knie of enkel) of door slijtage. Ook kanker kan problemen veroorzaken waarvoor een patiënt bij de orthopedisch chirurg terechtkomt. Tenslotte kan een patiënt een reumatische aandoening hebben waarvoor hij naar de orthopedisch chirurg gaat.

Een deel van de orthopedische aandoeningen kan verholpen worden met medicijnen, soms is een operatie noodzakelijk, en soms kan (een deel van) het probleem opgelost worden met fysiotherapie en revalidatie.

Gespecialiseerde spreekuren

De afdeling Orthopedie kent de volgende speciale spreekuren:

• Schouderspreekuur
  Dit is een spreekuur met een fysiotherapeut en echografist.

• Reuma spreekuur
  Dit is een spreekuur samen met de reumatologen. Vindt een keer per maand plaats.

• Hand- en pols centrum

• Scoliose spreekuur
  Dit is een spreekuur samen met de orthopedisch instrumentmaker.

• Kinderpolikliniek
  Op dit spreekuur worden kinderen met problemen aan het bewegingsapparaat behandeld.

Het behandelteam

Een multidisciplinair team voert uw behandeling op de polikliniek, de verpleegafdeling of de operatie-afdeling uit Dit betekent dat u  niet alleen te maken krijgt met de specialist bij wie u in behandeling bent, maar ook andere specialisten ontmoet die aan de behandeling deelnemen, evenals artsen in opleiding tot orthopedisch chirurg, co-assistenten, orthopedieconsulenten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Zij zullen u gezamenlijk behandelen.

Op de polikliniek maakt u voor het eerst kennis met de specialisten en de arts-assistenten. De arts die u op de polikliniek heeft geholpen is niet noodzakelijkerwijs de arts die u zal opereren. Het kan zijn dat een andere orthopeed of een arts in opleiding de operatie uitvoert. In dat geval komt hij, vóór de operatie, met u kennismaken. Mocht u er op staan dat een bepaalde orthopeed u opereert, dan kunt u dat kenbaar maken bij de polikliniek en wordt daaraan tegemoet gekomen. De wachttijd kan hierdoor wel langer zijn. Controle na ontslag vindt plaats door de arts die het meest verantwoordelijk was voor uw behandeling.

Orthopedieconsulenten

De maatschap orthopedie van Reinier de Graaf hecht veel waarde aan een goede begeleiding van patiënten voor en na hun verblijf in ons ziekenhuis. De orthopedieconsulente is uw vaste aanspreekpunt als u vragen heeft over de behandeling, de operatie of de nazorg betreffende de totale knie, totale heup of totale schouderoperaties.

De orthopedieconsulenten zijn bereikbaar via 015 - 260 38 20 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur. Mailen kan ook via orthocon@rdgg.nl

Buiten deze tijden kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. De consulent belt u zo snel mogelijk terug. Als het mogelijk is, geeft de consulent u meteen antwoord op uw vraag. In andere gevallen zal ze met de specialist/ behandelaar overleggen en belt ze u terug.

Opleidingsspecialisme

De afdeling Orthopedie heeft opleidingsbevoegdheid. Deze artsen in opleiding tot orthopedisch chirurg zijn werkzaam op de orthopedische afdeling zoals Spoedeisende Hulp, de polikliniek, de operatieafdeling en de verpleegafdeling. Bij opname van een patiënt zijn zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken zoals wondverzorging en nabehandeling. Samen met de verpleegkundige en regelmatig ook met de specialist, lopen zij visite. Artsen in opleiding voeren, onder verantwoording van de specialist, ook operaties uit. U kunt er van op aan dat de specialist de assistent hierbij adequaat begeleidt en aanwezig is.

Onderzoek en innovatie

In 2005 heeft de maatschap orthopedie en traumatologie besloten het onderzoek structureler aan te pakken. Er is toen besloten om een full-time onderzoeker aan te trekken. Deze onderzoeker heeft voor de komende jaren de lijnen uitzetten en gezorgd voor continuïteit. Tevens is  de onderzoeker het aanspreekpunt voor zowel de stafleden, arts-assistenten en co-assistenten als verpleegafdeling, fysiotherapie en poli-kliniek betreffende het wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksteam van de vakgroep orthopedie bestaat nu uit een onderzoekscoördinator, een research nurse en een secretaresse.

Keurmerk

Het ISO-kwaliteitskeurmerk werd verkregen voor de orthopedische patiëntenzorg, opleiding tot orthopedisch chirurg en basisarts en wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Onderzoeken en behandelingen

  • Heuppoli
  • Schouderpoli
  • Sportspreekuur

Specialisten

Afspraak maken

015 - 260 45 00 op werkdagen 
van 08.30 tot 16.30 uur

Voor specifieke vragen aan orthopedieconsulenten
015 - 260 38 20. Zij hebben dagelijks telefonisch spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur, alleen voor vragen over prothese-operaties.

Na 10.00 uur kunt u voor deze specifieke vragen de voicemail inspreken of een mail sturen naar orthocon@rdgg.nl.

Voor alle andere vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek Orthopedie via 015 - 260 45 00, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur of via poliorthopedie@rdgg.nl

Meer informatie

Wachttijd

Delft

4 weken

Naaldwijk

2 weken

Voorburg

5 weken

Ypenburg

2 weken

Wegwijzer

  • Delft Polikliniek, 1e verdieping gang E
  • Naaldwijk begane grond
  • Voorburg begane grond
  • Ypenburg 1e verdieping

Folders (in PDF)