Geneesmiddelen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u geneesmiddelen van de apotheek van het ziekenhuis.
Het kan zijn dat u thuis ook al geneesmiddelen gebruikt. Het is voor de artsen, verpleegkundigen en de ziekenhuisapotheek van belang om te weten welke geneesmiddelen dit zijn om u zo optimaal mogelijk te behandelen. Daarom verzoeken wij u de geneesmiddelen die u thuis gebruikt, mee te nemen naar het ziekenhuis.
Daarnaast zal de ziekenhuisapotheek bij uw eigen apotheek opvragen welke geneesmiddelen u gebruikt. Deze gegevens worden vervolgens doorgegeven aan de verpleging en de artsen om zo een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen.
Om snel en efficiënt te kunnen werken gaat de apotheek van de Reinier de Graaf Groep ervan uit dat u het goed vindt dat deze informatie wordt opgevraagd.
Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden opgevraagd, wilt u dit dan vóór de opname doorgeven aan het regionale Patiënten Informatie Punt, telefoonnummer 0800-pippunt (0800-7477868, bereikbaar op ma-wo-vr tussen 11-12 uur).
Indien u vragen heeft over de geneesmiddelen die u in het ziekenhuis krijgt toegediend, kunt u aan de verpleging vragen of ze een bijsluiter voor u willen uitdraaien. Hierin leest u onder andere alles over de indicaties, gebruik bij zwangerschap en mogelijke bijwerkingen. Voor overige vragen kunt u ook altijd terecht bij de ziekenhuisapotheek.

Vragen over geneesmiddelen?

Indien u vragen heeft over de geneesmiddelen die u in het ziekenhuis krijgt toegediend, kunt u aan de verpleging vragen of ze een bijsluiter voor u willen uitdraaien. Hierin leest u onder andere alles over de indicaties, gebruik bij zwangerschap en mogelijke bijwerkingen. Voor overige vragen kunt u ook altijd terecht bij de ziekenhuisapotheek zelf.

Suggesties?

Moeder en Kindcentrum