Uw mening telt

Reinier de Graaf stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Uw mening is daarbij zeer waardevol. Hiermee kan Reinier de Graaf haar zorg- en dienstverlening steeds verder verbeteren.

Complimenten

Wilt u een complimentje geven aan een afdeling of zorgverlener in het ziekenhuis? Dat kunt u dit mailen naar communicatie@rdgg.nl. Vermeldt u ook de desbetreffende afdeling of zorgverlener, zodat het bij de juiste personen terecht komt. Natuurlijk kunt u ook uw mening kwijt op Zorgkaart Nederland of een andere onafhankelijke website. Zo helpt u ook andere patiënten bij het maken van een keuze.

Suggesties/tips

Heeft u een suggestie hoe de zorgverlening in het ziekenhuis of via deze website beter kan? Of wilt u iets anders met ons delen? Dat kan via communicatie@rdgg.nl.

Klachten

Als u niet tevreden bent over de gang van zaken, dan horen wij dat ook graag. Neem dan bij voorkeur eerst contact op met de medewerker die uw onvrede heeft veroorzaakt of met het hoofd van de betreffende afdeling. Mocht u er samen niet uit komen of wilt u uw probleem of klacht niet met deze persoon bespreken? Dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Reinier de Graaf.

Uw ervaringen met ons ziekenhuis

We horen graag wat uw ervaringen met ons ziekenhuis zijn, zodat we onze zorg continu kunnen verbeteren. Daarom leggen we op veel poliklinieken en afdelingen korte vragenlijsten voor aan patiënten via een tablet. 

In deze vragenlijsten kunt u een rapportcijfer geven aan de polikliniek of afdeling waar u geweest bent. Ook kunt u tips en complimenten geven. Daarna volgen mogelijk enkele vragen over een specifiek onderwerp waarover de polikliniek of afdeling  graag uw mening wil weten. Uw antwoorden zijn anoniem. Poliklinieken en afdelingen gebruiken de resultaten van de vragenlijsten om verbeteracties in gang te zetten.

Wij stellen het zeer op prijs als u hieraan wilt deelnemen.

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  088-260 4000
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info

Agenda