Veilige zorg en onze maatregelen rondom corona

 

Wij zorgen ervoor dat ons ziekenhuis een veilige omgeving is, zowel voor onze patiënten, bezoekers als medewerkers. Wij doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen. We nemen daarom voorzorgsmaatregelen om u veilige zorg te kunnen bieden. 

We vragen u rekening te houden met het volgende:

 • Het dragen van een mondneusmasker in de openbare ruimtes van onze locaties is verplicht. Dit geldt ook als u gaat zitten in de centrale hal of gang, in de wachtruimtes, spreekkamers en op de verpleegafdelingen. Zorg dat het masker uw mond en neus goed bedekt.
 • Corona gerelateerde klachten: Heeft u voor uw afspraak klachten zoals hoesten of koorts, neem dan contact op met uw polikliniek.
 • Screening bij de ingang van het ziekenhuis: we vragen patiënten, bezoekers en begeleiders bij de hoofdingang  of zij klachten hebben.
 • Kom niet langer dan 5 minuten voor aanvang van uw afspraak in de wachtkamer. Zo houden we het aantal mensen in onze wachtruimtes zo laag mogelijk. Na afloop van uw afspraak verzoeken wij u om niet naar andere poliklinieken of afdelingen in onze ziekenhuislocaties te lopen, maar direct uit het gebouw weg te gaan. 
 • Begeleiding op de poli: Wij vragen u om alleen naar de afspraak te komen. Als dat niet kan, dan mag u maximaal 1 begeleider meenemen.
 • Richtlijnen RIVM: Het blijft belangrijk dat u zich houdt aan de richtlijnen van de overheid, zoals goed handen wassen en 1,5 meter afstand houden.
 • Neem contact op met uw polikliniek als u minder dan 10 dagen geleden teruggekeerd bent uit een land dat als risicogebied staat aangeschreven.
 • Neem contact op met uw polikliniek als u in de afgelopen 10 dagen met en COVID-19 positief persoon (zoals een familielid) in contact bent gekomen.
 • Bezoekregeling: Een patiënt mag 1 bezoeker per dag ontvangen, deze mag ook niet meer dan een keer per dag op bezoek komen.

 

Veelgestelde vragen

Mondneusmaskers zijn verplicht. Wat is hier het beleid van?

Vanaf 30 september is het dragen van een mondneusmasker op alle locaties van Reinier de Graaf verplicht. Hieronder de richtlijnen:

1. Het dragen van een mondneusmasker in de openbare ruimtes van onze locaties is verplicht. Dit geldt ook als u gaat zitten in de centrale hal of gang, in de wachtruimtes, spreekkamers en op de verpleegafdelingen. Zorg dat het masker uw mond en neus goed bedekt.

2. Bezoekers van ons restaurant ‘Kannen en Kruiken’ dragen een mondneusmasker tijdens het afhalen. Het is niet mogelijk om plaats te nemen.

3. De begeleider of bezoeker draagt altijd een mondneusmasker, ook op de verpleegafdeling.

4. Opgenomen patiënten dragen op de afdeling geen mondneusmasker. Indien de patiënt van de afdeling af moet dan geldt:

 • Een mobiele patiënt draagt dan een mondneusmasker
 • Een patiënt met bed die van de afdeling afgaat, moet een mondneusmasker dragen
 • Een patiënt in een rolstoel draagt een mondneusmasker

5.  Indien een patiënt geen mondneusmasker kan/wil dragen, dan beschermen medewerkers zich met een chirurgisch mondneusmasker.

Bovenstaande maatregelen geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder conform de landelijke richtlijnen van het RIVM.

 

Is het veilig om naar het ziekenhuis of naar een van de locaties te komen?

Ja, het is voor iedereen (patiënt, bezoeker en medewerker) veilig om op alle locaties van ons ziekenhuis te komen. Het is daarbij belangrijk dat u zich houdt aan de richtlijnen van de overheid,  zoals goed handen wassen, geen handen schudden en 1,5 meter afstand houden. Het dragen van een mondneusmasker in de openbare ruimtes van onze locaties is verplicht. Dit geldt ook als u gaat zitten in de centrale hal of gang, in de wachtruimtes, spreekkamers en op de verpleegafdelingen. Zorg dat het masker uw mond en neus goed bedekt.

Voor meer informatie over het beleid van de mondneusmaskers zie vraag: "Mondneusmaskers zijn verplicht. Wat is hier het beleid van?".

 

Wanneer mag ik naar het ziekenhuis komen?

U mag als bezoeker of als patiënt naar het ziekenhuis komen als u geen klachten heeft. Patiënten met een afspraak die wel klachten hebben, zoals koorts en/of hoesten, vragen wij voorafgaand aan de afspraak contact op te nemen met hun behandelend arts. 

Daarnaast vragen we patiënten die in een risicogebied met code oranje of rood zijn geweest om contact met ons op te nemen als ze een afspraak hebben die binnen 10 dagen na terugkomst plaatsvindt. In overleg zal besloten worden of de afspraak op medische gronden verzet kan worden. 

De actuele reisadviezen en risicogebieden vindt u op de website Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Ook is het dragen van een eigen mondneusmasker in de openbare ruimtes op onze locaties verplicht. Voor meer informatie over het bedleid van de mondneusmaskers zie vraag: "Mondneusmaskers zijn verplicht. Wat is hier het beleid van?".

Controleert Reinier de Graaf patiënten en bezoekers bij de ingang op symptomen van het coronavirus?

 • Het dragen van een eigen mondneusmasker in de openbare ruimtes op onze locaties is verplicht. Voor meer informatie over het beleid van de mondneusmaskers zie de vraag: "Mondneusmaskers zijn verplicht. Wat is hier het beleid van?".
 • We vragen iedere patiënt en bezoeker bij de ingang van alle locaties of hij of zij klachten heeft zoals koorts, hoesten, benauwd zijn of een combinatie hiervan. Daarnaast vragen we iedere patiënt en bezoeker of hij of zij in de voorgaande 10 dagen uit een risicogebied met code oranje of rood zijn teruggekeerd. De actuele reisadviezen en risicogebieden vindt u op de website Nederland Wereldwijd van het ministerie van Buitenlandse Zaken.   
 • Heeft u geen klachten? Dan kunt u na het beantwoorden van de vragen gewoon naar binnen en naar uw afspraak gaan of op bezoek gaan bij een patiënt.
 • Heeft u wel klachten en heeft u een afspraak? Dan word u doorverwezen naar de receptie. De receptie neemt contact op met de desbetreffende polikliniek om te overleggen. Als u na het overleg door mag naar uw afspraak, krijgt u een mondmasker op. U blijft het mondmasker dragen tot u de locatie weer verlaat. Tijdens uw afspraak worden er door medewerkers van het ziekenhuis waar nodig nog  extra hygiënemaatregelen genomen.
 • Heeft u klachten en wilt u op bezoek bij een patiënt? Dan mag  u  helaas niet naar binnen. Wij vragen u om terug te komen als u geen klachten meer heeft.
 • Heeft u klachten en bent u een begeleider van een patiënt? Dan mag u helaas niet naar binnen. Wij vragen u om terug te komen als u geen klachten meer heeft. 
 • Bent u in een risicogebied geweest en heeft u een afspraak? Dan overleggen wij met de polikliniek.
 • Bezoekers die in een risicogebied zijn geweest mogen helaas niet naar binnen. 

Ik heb een afspraak, maar ik heb koorts en/of hoest en/of ben benauwd. Wat moet ik doen?

 • ​​Als u zich niet goed voelt en u heeft een afspraak op de polikliniek, neem dan vooraf contact op met het ziekenhuis voor overleg met uw behandelend arts.
 • U kunt bellen naar 015 - 260 3060, dan verbinden wij u door met de desbetreffende polikliniek.

Ik heb geen afspraak, maar ik heb wel koorts en ben benauwd. Wat moet ik doen?

Als u geen afspraak heeft en u voelt zich niet goed, neem dan contact op met uw huisarts of de huisartsenpost voor advies.

Mijn kind is verkouden. Mag ik met mijn kind naar de afspraak op de polikliniek gaan?

Wij houden binnen Reinier de Graaf de richtlijnen van het RIVM aan. Mag uw kind naar de kinderopvang of naar school? Dan mag uw kind ook naar de polikliniek in ons ziekenhuis komen. Om deze vraag voor u te beantwoorden heeft het RIVM een stroomschema, ofwel beslisboom, gemaakt. 

Het nieuwste stroomschema is op onderstaande sites te vinden:

0 – 12 jaar

https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/

12 - 18 jaar

https://www.vo-raad.nl/nieuws/beschikbaar-beslisboom-12-thuisblijven-of-naar-school-werk

Uiteraard mag u bij vragen altijd contact opnemen met de polikliniek.

Met hoeveel personen kan ik een patiënt bezoeken?

Een patiënt mag 1 bezoeker per dag ontvangen, deze mag ook niet meer dan een keer per dag op bezoek komen.

Uitzonderingen in overleg

Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, die voor zowel onze patiënten als voor onze bezoekers een grote impact kan hebben. Daarom kijken wij samen met de behandeld arts of we deze regeling in specifieke situaties kunnen versoepelen. Denk hierbij de kinderafdeling, de afdeling Kraam- en verloskunde, afdeling Neonatologie en aan terminale patiënten.

Helaas zijn we genoodzaakt deze maatregel te treffen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor kunnen onze medewerkers hun aandacht volledig aan patiëntenzorg besteden.

Deze bezoekregeling geldt vanaf vrijdag 23 oktober 2020.

Tips: Om teleurstelling te voorkomen, vragen we u vooraf af te stemmen met familie en vrienden wie, wanneer op bezoek komt. Ook is het mogelijk om telefonisch of via beeldbellen contact te houden met uw dierbare als de gezondheidssituatie dit toe laat.

 

Wat is de bezoekregeling op de kinderafdeling, afdeling Kraam- en verloskunde en afdeling Neonatologie?

 • De partner van de zwangere is onbeperkt welkom. Broertjes en zusjes zijn welkom als de moeder langer dan 48 uur in het ziekenhuis verblijft. Verblijven de kinderen bij een oppas, dan kan deze de kinderen bij de ingang van het ziekenhuis overdragen aan de partner.  
   
 • Op de afdeling Neonatologie en de Kinder- en jeugdafdeling gelden meer regels. Hierbij geldt een maximum aantal bezoeken van 2x per week. De bezoekers zijn maximaal 2 uur welkom per keer. De grootouders of broertjes/zusjes worden opgehaald bij de ingang van de afdeling door een van de ouders/verzorgers. Alle bezoek op deze afdelingen wordt vooraf op een intekenlijst ingeschreven, vraag hiernaar bij de verpleegkundige. 
   
 • Op de kinderpoliklinieken en kinderdagbehandeling geldt de regel: 1 begeleider per patiënt


  Helaas moeten we deze maatregelen nemen omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland en ook in de regio toeneemt. Om eventuele verspreiding van het virus in ons ziekenhuis te voorkomen, is onze bezoekregeling sinds maandag 17 augustus weer aangescherpt.

Hoeveel personen mogen er met een patiënt mee naar de Spoedeisende Hulp?

Er mag 1 begeleider met een patiënt mee naar de Spoedeisende Hulp.

Mag ik iemand meenemen naar mijn afspraak op de polikliniek?

Wij vragen u om alleen naar de afspraak te komen. Als dat niet kan, dan mag u maximaal 1 begeleider meenemen.

Mag ik iemand meenemen als ik opgenomen of ontslagen word uit het ziekenhuis?

Ja. Wanneer u opgenomen of ontslagen wordt uit het ziekenhuis mag er één iemand mee om u te begeleiden.

Welke voorzorgsmaatregelen treft Reinier rondom zwangerschap en het coronavirus?

Voor zwangere vrouwen en hun partner is een folder beschikbaar. Hierin geven we antwoord op veelgestelde vragen over zwangerschap en het coronavirus. 

Een zorgverlener komt dichterbij dan 1,5 meter. Is dat veilig?

Ja, dat is veilig. Onze zorgverleners mogen alleen werken als zij zelf geen klachten hebben. Bij behandelingen, onderzoeken of andere zorg binnen de 1,5 meter en die langer duren dan 15 minuten, dragen onze zorgverleners een medisch mondneusmasker.

Dragen zorgverleners altijd een mondmasker?

Onze zorgverleners en andere medewerkers vragen wij een mondneusmasker te dragen in de openbare ruimtes van onze gebouwen. Bij behandelingen, onderzoeken of andere zorg binnen de 1,5 meter en die langer duren dan 15 minuten, dragen onze zorgverleners een medisch mondneusmasker.

Waarom wordt mijn temperatuur niet gemeten bij de ingang?

We meten geen temperatuur bij patiënten en bezoekers, omdat koorts niet altijd een ziekteverschijnsel is bij mensen die besmet zijn met het coronavirus. Daarnaast is zo’n meting (via het hoofd) niet altijd betrouwbaar. Wij zijn van mening dat we door het stellen van persoonlijke vragen meer informatie krijgen over het risico op besmetting dan alleen een meting van de lichaamstemperatuur. Wij vertrouwen erop  dat patiënten en bezoekers eerlijk zullen antwoorden op de vragen die gesteld worden.

Kan ik aanraking komen met een met COVID-19 besmette patiënt?

In het ziekenhuis worden patiënten die besmet zijn met het coronavirus strikt gescheiden behandeld en verzorgd van de patiënten die niet besmet zijn. Patiënten die naar het ziekenhuis komen voor andere zorg komen dus niet in aanraking met deze patiënten. Verder hebben wij in het ziekenhuis en op onze locaties (Behandelcentrum Westland, Behandelcentrum de Reef en Diaconessenhuis Voorburg) verschillende maatregelen genomen voor u als patiënt, voor u als bezoeker en voor onze medewerkers.

Het blijft belangrijk dat u zich houdt aan de richtlijnen van de overheid, zoals goed handen wassen en 1,5 meter afstand houden. Ook is het dragen van een eigen mondneusmasker in de openbare ruimtes op onze locaties is verplicht. Voor meer informatie over het beleid van de mondneusmaskers zie de vraag: "Mondneusmaskers zijn verplicht. Wat is hier het beleid van?".

Hoe houd ik afstand in de wachtruimte?

We hebben verschillende maatregelen genomen in de wachtruimtes. Er zijn minder zitplaatsen en we hebben de zitplaatsen 1,5 meter uit elkaar gezet. In de liften mogen maximaal 4 personen tegelijk staan en overal op de vloer zijn stickers aangebracht om 1,5 meter afstand aan te geven. 

Het dragen van een mondneusmasker in de openbare ruimtes van onze locaties is verplicht. Dit geldt ook als u gaat zitten in de centrale hal of gang, in de wachtruimtes, spreekkamers en op de verpleegafdelingen. Zorg dat het masker uw mond en neus goed bedekt.

Kan ik veilig deurklinken of relingen aanraken?

Ja, onze schoonmaakdienst maakt zeer regelmatig de zogenaamde handcontactpunten, zoals de deurklinken en relingen schoon. Als u regelmatig uw handen wast, is dit veilig. U kunt in het Reinier de Graaf ziekenhuis altijd uw handen wassen in de bezoekerstoiletten.