Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Meer informatie

Voor de pers

Bent u journalist of redacteur en wilt u informatie over Reinier de Graaf of contact om bijvoorbeeld een interview te houden of beeld- of geluidsopnames te maken? Neem dan contact op met onze persvoorlichter.

Deze is van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (015) 260 33 52 of via communicatie@rdgg.nl. Buiten kantooruren kunt u ook bellen met het algemene telefoonnummer van Reinier de Graaf (015) 260 30 60. U wordt dan bij dringende zaken doorverbonden met de persvoorlichter.

Wij helpen u bijvoorbeeld met:
– aanvragen voor interviews met medewerkers en medisch specialisten
– feiten en cijfers
– beeldmateriaal
– informatie over Reinier de Graaf en het (medisch) beleid
– vragen over nieuws- en persberichten

Persberichten
Op onze nieuwspagina vindt u een overzicht van het actuele nieuws van Reinier de Graaf. Ook sturen wij regelmatig persberichten naar de (regionale) media. Wilt u onze persberichten ontvangen? Mail dan uw naam, de naam van het medium waarvoor u werkt en het mailadres waarop u de berichten wilt ontvangen naar communicatie@rdgg.nl.

Ook kunt u ons volgen op onze social mediakanalen, deze zijn te vinden onder aan de pagina.

Fotograferen, filmen en geluidsopnamen
Op het terrein van en in het ziekenhuis mag u alleen beeld- en geluidsopnames maken met toestemming van de afdeling Communicatie van Reinier de Graaf. Neem hiervoor contact op met de persvoorlichter via (015) 260 33 52 of communicatie@rdgg.nl.

Privacy
Wij hechten eraan de privacy van patiënten te beschermen. Daarom verstrekken wij geen informatie over individuele patiënten aan de media. Wij zijn terughoudend bij aanvragen van media waarbij patiënten moeten worden benaderd om hun medewerking te verlenen aan een interview. Dient u dergelijke verzoeken tijdig in, zodat niet alleen wij, maar vooral ook onze patiënten in de gelegenheid worden gesteld om een goede afweging te maken tussen hun persoonlijke belang en het algemeen belang. Aanvragen bespreken we in alle gevallen met de behandelaar.