De kracht van loopbaanbegeleiding

De zes recruiters van Reinier de Graaf zetten zich in om de beste medewerkers te werven voor ons ziekenhuis. Maar we investeren ook in onze huidige medewerkers. Dit doen we onder meer door het aanbieden van talloze opleidingen, trainingen en een vitaliteitsprogramma. Ook loopbaanbegeleiding levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van onze medewerkers. 

Loopbaanbegeleiding  helpt om je persoonlijke drijfveren, interesses, kwaliteiten en talenten inzichtelijk te maken. Aan de hand hiervan kunnen onze medewerkers geholpen worden om binnen het ziekenhuis op de meest gepaste positie te komen. Bij een loopbaantraject zijn drie vragen belangrijk: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Bij de eerste vraag gaat het onder andere  om de persoonlijkheid en drijfveren van iemand, de tweede vraag betreft kwaliteiten en talenten en bij de derde vraag draait het om interesses, werkplezier en energiegevers. Daaruit vloeit een profiel voort, dat ervoor zorgt dat medewerkers een goed beeld van zichzelf hebben en beslagen ten ijs komen als zij stappen zetten. Loopbaanadviseur Natasja van der Woude helpt medewerkers hierbij: “Eigenlijk doe ik dat veel meer als coach dan als adviseur. Indien nodig geef ik sollicitatietraining, werk ik met opdrachten, kaartspellen en een online talent- en drijfverentest. Er zijn dus allerlei manieren om mensen te begeleiden en te helpen bij het maken van een juiste keuze.”

“Ik geef ook workshops aan leidinggevenden, omdat medewerkers zich daar vaak als eerst melden als zij niet op hun plek blijken te zijn of na verloop van tijd iets anders willen. Ik zorg dat leidinggevenden dan handvatten hebben en relevante vragen kunnen stellen aan de mensen in hun team. Het is zo zonde als medewerkers ineens aankondigen dat zij weggaan en het is vaak te voorkomen. Tegelijkertijd durven medewerkers een interne carrièreswitch vaak niet te maken, omdat het onbekende hen afschrikt. Wat als het tegenvalt? Wat als ik er spijt van krijg? Ik adviseer hen daarom om op de gewenste afdeling eens mee te lopen of daar eens medewerkers te bevragen over hun werk. Soms kan ook een rondleiding al helpen. Het zijn laagdrempelige manieren om meer inzicht te krijgen in een andere afdeling, maar daar staan medewerkers zelf vaak niet bij stil.”

Loopbaanadviseur Natasja van der Woude zet zich in voor de medewerkers van Reinier.