De medewerkers van de toekomst

Het werven van nieuwe collega’s is belangrijk om zowel nu als in de toekomst voldoende personeel te hebben. Want ook in 2040 is het voor Reinier de Graaf belangrijk om gemotiveerde medewerkers te hebben. Daarom laten we scholieren van de basisschool en de middelbare school nu al kennismaken met het werken in het ziekenhuis.

Voor basisscholen hebben we bijvoorbeeld speciale spreekbeurtkoffers, die kinderen kunnen gebruiken om een spreekbeurt te houden over het ziekenhuis. We hebben verschillende spreekbeurtkoffers, afgestemd op leeftijd. Zo bestaat de koffer voor kinderen van groep 4 tot en met 6 onder meer uit mondkapjes, een informatiemap, een speelgoedambulance en een magneetposter van het menselijk lichaam met losse ‘organen’. Ook zit er een kant en klare presentatie bij. Het onderwerp spreekt aan, want de spreekbeurtkoffers worden vaak geleend. 

Combinatie patiëntenzorg en techniek 
Ook investeren we in scholieren van het middelbaar onderwijs. Recruiter Inge de Glopper licht toe: “We lenen leskoffers uit aan decanen en docenten van middelbare scholen. Deze koffers zijn gevuld met medische hulpmiddelen en informatie over het leren en werken in ons ziekenhuis. Vanuit de organisatie Volgjehart bieden we namelijk leerwerktrajecten voor middelbare scholieren, samen met drie andere ziekenhuizen in de regio. Het gaat dan onder meer om beroepen als verpleegkundige, hartfunctielaborant, radiodiagnostiek laborant, operatieassistent en anesthesiemedewerker. De leerwerktrajecten zijn met name voor havo- en vwo-leerlingen interessant. Scholieren zijn vaak niet bekend met de technische kant van de zorg, dat een steeds groter onderdeel van het werk wordt. Zij kennen vaak alleen de patiëntenzorg. Door die combinatie zijn ze vaak positief verrast.”

Eerlijk beeld 
Buiten het uitlenen van spreekbeurt- en leskoffers zoeken we ook op andere manieren aansluiting met toekomstige medewerkers. Inge: “Zo maken we filmpjes die letterlijk een beeld geven van het werken in Reinier de Graaf en die delen we op Instagram. We proberen altijd een zo eerlijk mogelijk beeld te geven. Ook onderzoeken we het idee om opleidingsdagen te organiseren. We proberen dus op allerlei manieren in het vizier te komen van scholieren.”