Optimale personeelscapaciteit met behulp van het FlexBureau

In 2017 hebben wij het FlexBureau opgezet, een soort intern uitzendbureau van ons ziekenhuis. Het FlexBureau bestaat uit ziekenhuismedewerkers die we flexibel inzetten op verschillende afdelingen, zoals verpleegkundigen, vierdejaars studenten verpleegkunde en secretaresses. Hierdoor zijn we in staat om de pieken en dalen in onze personeelsbezetting beter op te vangen. 

Het FlexBureau bestaat uit drie onderdelen: de langdurige flexpool, de flexibele flexpool en de ‘flex van de dag’. Bij de langdurige flexpool zijn medewerkers vier tot zes maanden werkzaam op een afdeling. Dit is met name interessant voor medewerkers met weinig of geen ervaring, zoals jongeren die net van school komen. Zij weten vaak nog niet precies wat zij zoeken in hun werk en kunnen op deze manier ervaring opdoen op verschillende afdelingen. 

Flexibele flexpool
In de flexibele flexpool zitten medewerkers die voor een dag of een aantal weken op een afdeling ingezet worden. Oprichter en afdelingshoofd van het FlexBureau Nicolette Claus licht toe: “Deze medewerkers kunnen hun eigen werkrooster samenstellen, zodat zij hun werk goed kunnen combineren met hun studie of gezin. Het is ideaal voor medewerkers die alleen in de weekenden of alleen maar overdag en af en toe een vaste avond willen werken. We hopen dat deze pool daardoor ook medewerkers aantrekt die opnieuw de arbeidsmarkt willen betreden.” 

Flex van de dag
Tot slot hebben we de ‘flex van de dag’, waarbij medewerkers elke dag op een andere afdeling kunnen worden ingezet. Dit maakt het werk heel dynamisch en voor het ziekenhuis is dit ideaal in geval van ziekteverzuim of hoge zorgzwaarte. Voor zowel de flexibele flexpool als de flex van de dag zetten we medewerkers in met relevante werkervaring, om zo de noodzakelijke inwerktijd te beperken.

Nicolette: “Het FlexBureau groeit, maar heeft zijn effectiviteit al bewezen. Zo konden we begin 2018 vanwege de toename in patiënten door het griepvirus zogenoemde winterbedden openen. Inmiddels maken veel verpleegafdelingen van ons ziekenhuis gebruik van het FlexBureau, waardoor al vaker het sluiten van bedden is voorkomen. Mijn ambitie is om ook gespecialiseerde verpleegkundigen en doktersassistenten onderdeel te laten uitmaken van het FlexBureau. Daarnaast zou ik ook de inzet van externe uitzendkrachten willen beheren, zodat de inzet van al onze medewerkers, intern of extern, centraal geregeld is.”

Oprichter en afdelingshoofd van het FlexBureau Nicolette Claus zet zich in voor flexibel werken in Reinier de Graaf.