Onze projecten

Onder het programma Zorg dichtbij valt een aantal concrete projecten. Deze projecten doorlopen een aantal fases, van idee tot onderzoek tot pilot.

De pilot vindt meestal plaats met een klein aantal patiënten. Als de resultaten van een pilot waardevol zijn voor patiënt en zorgverleners, dan wordt deze zorg aan alle patiënten gegeven die daarvoor in aanmerking komen.

Elk project heeft een medisch specialist als eigenaar. De medisch specialist werkt hierbij vaak samen met andere medisch specialisten, verpleegkundigen en/of andere inhoudsdeskundigen. Het programmateam Transitie van Zorg ondersteunt deze projecten met een projectleider. 

Idee-fase

Onderzoek

Pilot

Nazorg