Transmuraal Bureau / Samenwerking

Patiëntenzorg is één van onze gemeenschappelijke kerntaken en optimale zorg vereist een goede samenwerking. Reinier de Graaf hecht dan ook groot belang aan overleg met huisartsen en andere zorgverleners. Daarom ook is er binnen Reinier de Graaf een Transmuraal Bureau.

Het Transmuraal Bureau fungeert als de intermediair in het zorgproces tussen 1e, 2e en 3e lijn en die ernaar streeft dat de zorg voor de patient in de hele keten goed verloopt. 
Het Transmuraal Bureau heeft daarbij intern een signalerende en escalerende rol en extern een coorinerende en communicerende rol. Soms ook vervult het Transmuraal Bureau een brugfunctie of initierende rol. Het Transmuraal is niet de eigenaar maar wel de casemanager van het zorgproces.

Het Transmuraal Bureau organiseert circa een keer per maand nascholingen (de Gasthuispraatjes) voor zorgverleners uit de regio (met name huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde), ook is er twee keer per jaar een meerdaagse nascholing.

Leden van het Transmuraal Bureau

 

Overleggen

Drie keer per jaar is er een Klankbordgroepoverleg met huisartsen uit de regio Delft,Westland, Oostland en medisch specialisten van Reinier de Graaf. Ook de directeuren van de Centrale Huisartsen Post nemen deel aan dit overleg.

Daarnaast is er ieder kwartaal een bestuurlijk overleg met de directie van Reinier de Graaf, directeur van de Zorgorganisatie Eerste Lijn, de voorzitters van de Huisartsenpost Delft en Naalwijk en vertegenwoordigers van de Huisartsenkring. 

Belangrijk onderdeel van beide overleggen vormt de informatie-uitwisseling. Tevens komen knelpunten en verbeterpunten in de transmurale zorg aan bod.

Ongeveer om de twee jaar evalueert het Transmuraal Bureau samen met de werkgroep ZorgDomein van een specialisme (bestaande uit 2 huisartsen en 2 specialisten) de verwijsafspraken van het betreffende specialisme.

Transmurale zorg en goede nazorg

De juiste nazorg op de juiste plaats wordt georganiseerd door de Transferverpleegkundigen (zie folder Transferverpleegkundige). Voor vragen over nazorg kunt u als zorgverlener bellen met het Transferpunt, bereikbaar op 015 260 4314.

Het Reinier de Graaf werkt samen met een aantal grote zorgaanbieders op het gebied van verpleeg/verzorgingshuis en thuiszorg om de juiste nazorg te organiseren voor onze patiënten.

Om deze samenwerking te bevorderen en te versterken is er structureel Netwerk MT overleg met de zorgaanbieders uit de regio Delft Westland Oostland (DWO) en omstreken. In dit overleg is het van belang om informatie uit te wisselen en afspraken te maken in het belang van de patiënt en om de doorstroom te houden en te bevorderen.

(Nascholings)bijeenkomsten

Reinier de Graaf organiseert diverse nascholingen voor huisartsen en andere zorgverleners in de regio.

Elektronische rapportage

Reinier de Graaf verzorgt de rapportage aan verwijzers digitaal via Edifact. Dit is een communicatie/rapportage manier waarbij vanuit onze systemen rechtstreeks een elektronisch bericht verstuurd wordt naar het huisartsen informatie systeem (HIS).

Locaties

 • Reinier de Graafweg 5
  2625 AD Delft
  (015) 260 30 60
  Meer info
 • Middel Broekweg 2a
  2671 ME Naaldwijk
  (0174) 63 77 00
  Meer info
 • Fonteynenburghlaan 5
  2275 CX Voorburg
  (070) 340 11 00
  Meer info
 • Kiekendiefstraat 17
  2496 RP Den Haag
  (015) 270 68 00
  Meer info