Gedenkplek coronapandemie onthuld in Delft

15 september 2023

Burgemeester Marja van Bijsterveldt en onze voorzitter van de Raad van Bestuur Carina Hilders stonden gisteravond stil bij de gevolgen die de coronapandemie op onze samenleving had. Ook onthulden zij de mozaïeken herdenkingsbank, waar medewerkers van Reinier de Graaf in juli dit jaar aan meewerkten.

De burgemeester ging in op de gevolgen van de pandemie, die nog steeds voelbaar zijn in de stad. Inwoners missen hun naasten die zijn overleden of hebben zelf long covid opgelopen. Ondernemers raakten hun bedrijf kwijt, anderen hun baan en jongeren misten de aansluiting bij leeftijdsgenoten. De eenzaamheid was in heel de samenleving voelbaar.

Carina Hilders vertelde in haar speech over de druk die de pandemie gaf in het Reinier de Graaf ziekenhuis. Ook sprak zij haar bewondering uit voor alle zorgprofessionals die overeind bleven om iedereen die zorg nodig had, de juiste zorg te bieden. Zij bedankte de regio Delft voor alle steun die we kregen en sloot af met een belangrijke les, namelijk dat de pandemie ons allemaal heeft geleerd dat een goede gezondheid ons grootste goed is.

Gedenkplek

De gedenkplek is te vinden in het stadsparkje aan de Muyskenslaan in Delft. Afgelopen voorjaar plantte de gemeente Delft daar al een zakdoekenboom. Deze boom staat symbool voor verlies en verdriet. Sinds gisteren zijn daar ook de kleurrijke mozaïeken zitelementen te zien. Kunstenares Nan Deardorff-McClain realiseerde deze zitelementen via een participatietraject met scholieren, zorgmedewerkers van Reinier de Graaf en inwoners van Delft.