Medisch dossier

Reinier de Graaf houdt van iedere patiënt een dossier bij. In een dossier worden de relevante gegevens over jou als patiënt vastgelegd en bewaard. Dit is nodig voor goede zorg en hulpverlening en het is wettelijk verplicht.

Van alle patiënten die behandeld worden in het Reinier de Graaf worden persoonlijke gegevens vastgelegd in een Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over je gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen die je hebt gehad en gegevens die je arts met jouw toestemming heeft opgevraagd (bijvoorbeeld bij een arts uit een ander ziekenhuis). Jouw dossier wordt vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden binnen Reinier de Graaf.

Een deel van je gegevens, namelijk laboratoriumuitslagen, de briefwisseling tussen jouw artsen en radiologiebeelden, kun je inzien via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. Mijn Reinier de Graaf is een gratis service voor alle patiënten van Reinier de Graaf en werkt in een persoonlijke en beveiligde omgeving. Je kunt op elk moment online diverse gegevens inzien. Houd er daarbij rekening mee dat hier alleen (een deel van) van je medische gegevens instaan die vanaf half april 2018 zijn verzameld.

Inzage en kopie van uw patiëntendossier

Oudere dossiergegevens (van vóór half april 2018) en uitgebreidere dossiergegevens zijn gedigitaliseerd en in Reinier de Graaf beschikbaar. Wil je een (papieren) kopie ontvangen van (een deel) van je patiëntendossier? Dan kun je dit opvragen via het ‘aanvraagformulier kopie patiëntendossier‘. Meestal is het niet nodig om het volledige dossier aan te vragen: je kunt ook delen van het dossier opvragen. Je ontvangt het opgevraagde dossier ongeveer 4 weken na aanvraag. Bij het ingevulde formulier voeg je een kopie van je legitimatiebewijs toe.

Heb je vragen over de inhoud van je dossier? Stel deze aan je behandelend arts. Je kunt dit aangeven op het aanvraagformulier bij ‘doel van de aanvraag’. Je kunt dit formulier ook telefonisch aanvragen bij ons Medisch Archief.

Wijzigen of aanvullen van uw dossier

Vind je dat gegevens in jouw dossier feitelijke onjuist zijn of onvolledig? Dan kun je jouw behandelend arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. Je kunt hiervoor het ‘formulier voor correctie of aanvulling patiëntendossier‘ gebruiken. De behandelend arts is niet verplicht je correctieverzoek door te voeren. Je kunt ook jouw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Je arts voegt deze verklaring vervolgens toe aan het dossier.

Vernietigen medisch dossier

Je kunt een aanvraag doen voor het vernietigen van je medisch dossier. Het verzoek kun je doen via het ‘formulier vernietigen medisch dossier‘.

Gebruik medische gegevens

Op onze pagina over privacy leggen wij je graag uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en wat je hiervoor zelf kunt regelen.

Medisch onderzoek met uw gegevens

Met wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg van toekomstige patiënten te verbeteren en soms kunnen we op deze manier nieuwe behandelmethoden ontdekken. We vertellen je hier graag meer over op onze webpagina over medisch onderzoek met jouw gegevens.

Nederlandse kankerregistratie

Op het moment dat je in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen jouw gegevens vast in een medisch dossier. Dit is wettelijk verplicht. Een deel van je gegevens die in dit medisch dossier staat, wordt opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Met gegevens uit de NKR wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in het belang van de volksgezondheid. Daarmee wordt de kennis over kanker voortdurend verbeterd. Als je desondanks niet wilt dat jouw gegevens opgenomen worden in de NKR, dan kun je dit aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kenbaar maken. Wil je meer weten over de NKR of wil je niet dat jouw gegevens opgenomen worden in deze databank? Bekijk dan de folder van het IKNL.

Heb je vragen over jouw medisch dossier? Of wil je de ingevulde formulieren (met kopie legitimatie) per e-mail versturen? Stuur dan jouw e-mail naar het Centraal Medisch Archief, cma@rdgg.nl.