Medisch dossier

Reinier de Graaf houdt van iedere patiënt een dossier bij. In een dossier worden de relevante gegevens over u als patiënt vastgelegd en bewaard. Dit is nodig voor goede zorg en hulpverlening en het is wettelijk verplicht.

Van alle patiënten die behandeld worden in het Reinier de Graaf worden persoonlijke gegevens vastgelegd in een Elektronisch Patiënt Dossier (EPD). In dit dossier staat informatie over uw gezondheidstoestand, onderzoeken en behandelingen die u heeft gehad en gegevens die uw arts met uw toestemming heeft opgevraagd (bijvoorbeeld bij een arts uit een ander ziekenhuis). Uw dossier wordt vertrouwelijk behandeld volgens de regels die hiervoor gelden binnen Reinier de Graaf.

Een deel van uw gegevens kunt u inzien via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. Mijn Reinier de Graaf is een gratis service voor alle patiënten van Reinier de Graaf en werkt in een persoonlijke en beveiligde omgeving. U kunt op elk moment online diverse gegevens inzien. Houd er daarbij rekening mee dat hier alleen de medische gegevens van u instaan die vanaf half april 2018 zijn verzameld. U kunt meer over het patiëntenportaal lezen op onze website.

Inzage en kopie van uw patiëntendossier


Oudere dossiergegevens (van vóór half april 2018) en uitgebreidere dossiergegevens zijn gedigitaliseerd en in Reinier de Graaf beschikbaar. U kunt een kopie opvragen via het aanvraagformulier. Meestal is het niet nodig om het volledige dossier aan te vragen: u kunt ook delen van het dossier opvragen. Na ontvangst van uw aanvraag mag u ervan uitgaan dat het vier weken kan duren voordat u uw dossier ontvangt. Hebt u vragen over de inhoud van uw dossier? Dan kunt u uw behandelend arts om inzage in uw dossier vragen, uw arts kan dan tegelijkertijd eventuele vragen beantwoorden. U kunt dit aangeven op het aanvraagformulier. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij ons Medisch Archief.

Wanneer u inzage wilt in uw patiëntendossier en/of een kopie van (een deel) van uw patiëntendossier wilt aanvragen, dan kunt u dit aanvragen via bijgaand formulier. Wel dient u hierbij een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.

Wijzigen of aanvullen van uw dossier


Als u vindt dat gegevens in uw dossier feitelijke onjuist zijn of onvolledig, kunt u de behandelend arts vragen om deze te corrigeren of aan te vullen. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken. De behandelend arts is niet verplicht uw correctieverzoek te honoreren. U kunt ook uw eigen visie op de behandeling opschrijven in een verklaring. Uw arts voegt deze verklaring vervolgens toe aan het dossier.

Vernietigen medisch dossier


U kunt een aanvraag doen voor het vernietigen van uw medisch dossier. Het verzoek kunt u doen via dit formulier.

Gebruik medische gegevens


Lees voor meer informatie over het gebruik van uw medische gegevens de folder ‘Praktische informatie over Reinier de Graaf’. Informatie over privacy vindt u hier.

Medisch onderzoek met uw gegevens


Met wetenschappelijk onderzoek proberen we de zorg van toekomstige patiënten te verbeteren en soms kunnen we op deze manier nieuwe behandelmethoden ontdekken. Hier vindt u meer informatie over medisch onderzoek met uw gegevens.

Nederlandse kankerregistratie


Op het moment dat u in het ziekenhuis de diagnose kanker krijgt, leggen artsen en verpleegkundigen uw gegevens vast in een medisch dossier. Dit is wettelijk verplicht. Een deel van uw gegevens die in dit medisch dossier staat, wordt opgenomen in een onafhankelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR).

Met gegevens uit de NKR wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in het belang van de volksgezondheid. Daarmee wordt de kennis over kanker voortdurend verbeterd. Als u desondanks niet wilt dat uw gegevens opgenomen worden in de NKR, dan kunt u dit aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) kenbaar maken.

Wilt u meer weten over de NKR of wilt u niet dat uw gegevens opgenomen worden in deze databank? Bekijk dan de folder van het IKNL.