Reinier de Graaf en JGZ starten spreekuur voor te vroeg geborenen en kinderen met een te laag geboortegewicht

8 december 2023

Het Reinier de Graaf ziekenhuis en JGZ Zuid-Holland West (JGZ) hebben vandaag een gezamenlijk spreekuur geopend voor kinderen die te vroeg geboren zijn of een te laag geboortegewicht hebben. Deze Gezamenlijke Ontwikkelingspoli (GO-poli) bevindt zich bij het consultatiebureau in Delft. Hier werkt onze kinderarts-neonatoloog samen met de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van JGZ. Samen zetten zij zich in om deze kwetsbare kinderen en hun ouders de juiste zorg te bieden.

Op de afdeling neonatologie geven we onder andere medische zorg aan baby’s die te vroeg geboren zijn (prematuriteit) of een te laag geboortegewicht hebben (dysmaturiteit). Deze kinderen hebben vaak gezondheidsproblemen omdat hun organen bijvoorbeeld nog niet volgroeid waren bij de geboorte en zij een groter risico hebben op infecties. Ook komen problemen in groei, ontwikkeling en sociaal functioneren vaker voor. Na ontslag uit het ziekenhuis hebben zij en hun ouders gedurende de eerste jaren extra aandacht en ondersteuning nodig. Voortaan wordt de ontwikkeling en de gezondheid van deze kinderen op de voet gevolgd bij de nieuwe GO-poli op het consultatiebureau van JGZ in Delft.

Zorg op de juiste plek

Binnen de GO-poli werkt de afdeling kindergeneeskunde van het ziekenhuis nauw samen met de zorgprofessionals van JGZ. Laura van der Meer, kinderarts-neonatoloog bij Reinier de Graaf: “Door de pre- en dysmature kinderen op het consultatiebureau te zien, kunnen we controlebezoeken bij de jeugdarts, jeugdverpleegkundige en de neonatoloog goed op elkaar afstemmen. We delen expertise en geven ouders eenduidig advies over de zorg van hun kind. Samen kunnen we meer doen aan preventie, problemen eerder signaleren en behandelen. Zo kunnen we gezondheidsproblemen later in het leven van het kind voorkomen. De GO-poli draagt bij aan de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment én aan onze ambitie om alle kinderen in de regio Delft een kansrijke start te geven.”

Gezond opgroeien

JGZ helpt bij gezond opgroeien en opvoeden. Alle kinderen van 0-18 jaar komen hier en de zorg begint op het consultatiebureau. De GO-poli is een mooie aanvulling op de zorg die JGZ biedt. JGZ-verpleegkundige Patricia Vissers: ”Ouders van een te vroeg geboren kind hebben een heftige periode achter de rug. Wij helpen hen met advies en de juiste expertise op verschillende levensgebieden. We maken al kennis in het ziekenhuis, zodat zij weten wie we zijn en welke zorg we bieden. Tot het kind 4 jaar is, wordt het gezien op de GO-poli. Als er later in hun jeugd problemen ontstaan, dan is het fijn dat we nauw samenwerken met de afdeling kindergeneeskunde van Reinier de Graaf. Ons doel is dat pre- en dysmature kinderen met vertrouwen en zo gezond mogelijk opgroeien.”

Toekomst

Reinier de Graaf en JGZ streven ernaar om samen ook kinderen te begeleiden die door andere oorzaken een achterstand in de gezondheid hebben. Deze gezamenlijke aanpak tussen de eerste lijn (JGZ) en de tweede lijn (het ziekenhuis) is een goed voorbeeld van transitie van zorg,. Alleen door regionale krachten te bundelen, kunnen we de zorg in de toekomst toegankelijk houden voor iedereen.

Lees ook: