Toestemming delen medische gegevens

Bepaal zelf of u uw medische gegevens wilt delen met andere zorgverleners en geef toestemming.

Soms is het nodig dat uw zorgverlener uw medische gegevens met andere zorgverleners buiten Reinier de Graaf deelt. Bijvoorbeeld als u in meerdere ziekenhuizen wordt behandeld. Of als uw zorgverlener met zorgverleners uit een ander ziekenhuis wil overleggen over uw behandeling. Dit doen we om u zo goed mogelijke zorg te kunnen geven.

We kunnen uw gegevens op verschillende manieren delen, bijvoorbeeld per post of beveiligde mail. Het is ook mogelijk om uw gegevens digitaal, via een beveiligd netwerk, te delen. Dit noemen we een elektronisch uitwisselingssysteem. Hierdoor kunnen zorgverleners snel en veilig gegevens in uw actuele dossier van Reinier de Graaf inzien.

Wanneer mogen uw gegevens beschikbaar worden gesteld?

Ons ziekenhuis mag de gegevens uit uw dossier alleen beschikbaar stellen via een elektronisch uitwisselingssysteem als u daar vooraf toestemming voor geeft. En alleen zorgverleners die zorg aan u verlenen mogen de gegevens vervolgens inzien en gebruiken. Zij moeten zich daarbij houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie mogen uw medische gegevens inzien?

Reinier de Graaf maakt uw gegevens alleen beschikbaar voor zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, uw huisartsenpraktijk of openbare apotheek. Als u toestemming geeft, betekent dit dat Reinier de Graaf uw medische gegevens beschikbaar mag maken voor alle zorgaanbieders die nu én in de toekomst zijn aangesloten bij een elektronisch uitwisselingssysteem.

Reinier de Graaf kan uw medische gegevens momenteel beschikbaar maken voor:

• Ziekenhuizen
• Openbare apotheken
• Huisartsen

Hoe geeft u toestemming?

Reinier de Graaf vraagt u toestemming voor het delen van uw medische gegevens via elektronische uitwisselingssystemen. U kunt uw toestemming regelen op de volgende manieren:

Online
Via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. Ga naar Mijn Reinier de Graaf en log in met uw DigiD. Als u uw toestemming hier vastlegt, geeft u aan Reinier de Graaf toestemming om uw medische gegevens die bekend zijn bij Reinier de Graaf te delen met andere zorgverleners.

In het Reinier de Graaf Gasthuis
Ook kunt u uw toestemming laten registreren wanneer u een bezoek brengt aan het Reinier de Graaf Gasthuis. Dit gebeurt dan door een medewerker bij de polikliniek of de patiëntenregistratie in de centrale hal.

Heeft u een kind jonger dan 12 jaar? Dan kunt u als ouder of voogd toestemming regelen. Heeft u een kind van 12 tot en met 15 jaar? Dan moet u als ouder of voogd sámen met uw kind toestemming regelen. Heeft u een kind van 16 jaar of ouder? Dan regelt uw kind zelf de toestemming.

Toestemming intrekken

U kunt altijd uw toestemming intrekken. Vanaf dat moment zijn uw gegevens niet meer beschikbaar voor andere zorgverleners als dat nodig is voor uw behandeling. Wilt u uw toestemming wijzigen of intrekken? Dan kunt u dit doen via Mijn Reinier de Graaf. Wij respecteren altijd uw keuze.

Welke gegevens deelt Reinier de Graaf met andere zorgaanbieders?

Reinier de Graaf maakt gebruik van goed beveiligde elektronische uitwisselingssystemen. Uw toestemming geldt voor alle systemen die voor elektronische uitwisseling gebruikt worden. Voorbeelden van gegevens en uitwisselingssystemen staan hieronder.

Onderzoeksuitslagen, beelden en overdrachtsgegevens
Voor het uitwisselen van uitslagen van onderzoeken, beelden en overdrachtsgegevens maakt Reinier de Graaf gebruik van uitwisselingssystemen voor zorgaanbieders zoals Zorgplatform en TWIIN. Via Zorgplatform stelt Reinier de Graaf gegevens zoals diagnoses, laboratoriumuitslagen, allergieën en medicatiegegevens beschikbaar aan andere zorgaanbieders. Via TWIIN kunnen we gemaakte beelden (röntgen foto, mri, echo etc.) en verslagen digitaal beschikbaar stellen en ook ontvangen.

Delen met uw huisarts en apotheek
Reinier de Graaf maakt voor het delen van medische gegevens (zoals lab-uitslagen, radiologiebeelden en -verslagen en specialistenbrieven) met zorgaanbieders in de regio gebruik van uitwisselingssystemen als Regioviewer. Regioviewer is een applicatie waarmee zorgaanbieders, zoals huisartsen en openbare apotheken, gegevens kunnen raadplegen in het dossier van een patiënt van ons ziekenhuis. Apotheken kunnen echter alleen een geselecteerd aantal lab-uitslagen inzien om te beslissen of u bepaalde medicatie kunt gebruiken.

Medicijngebruik opvragen of laboratoriumuitslagen delen
Reinier de Graaf gebruikt het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor het raadplegen van gegevens over medicijngebruik of laboratoriumuitslagen. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via dit LSP. Uw medische gegevens worden niet opgeslagen in het LSP. Ze blijven staan in de dossiers in de systemen van uw zorgaanbieders.

Heeft u na het lezen van deze informatie een vraag? Mail deze dan naar de patiëntenregistratie (patreg@rdgg.nl) en geef daarbij aan dat u een vraag heeft over ‘toestemming delen medische gegevens’.