Prehabiliteren met Beter Bovenop (BEBOP) studie

Prehabilitatie houdt in dat u vóór de operatie uw algehele conditie verbetert. Door fitter de operatie in te gaan, verwachten we dat u er ook weer sneller bovenop komt.

Het Reinier de Graaf Gasthuis heeft al jaren ervaring met prehabilitatie, een trainingsprogramma voorafgaand aan uw operatie. Door een samenwerking tussen de afdeling chirurgie en geriatrie, kunnen oudere patiënten die een darmkankeroperatie krijgen, meedoen aan een speciaal programma. Dit programma, dat in het Reinier de Graaf is ontwikkeld, heet de BEBOP-studie.

BEBOP staat voor ‘Beter Bovenop’. We willen ervoor zorgen dat de patiënt na de operatie weer snel op zijn of haar oude niveau is. Of zelfs op een beter niveau dan vóór de operatie. We verwachten dat het aantal complicaties door prehabilitatie afneemt en patiënten korter in het ziekenhuis liggen. In combinatie met de revalidatie na de operatie, verwachten we tevens een hogere kwaliteit van leven.  

Regionaal samenwerkingsproject
De BEBOP-studie is dankzij de samenwerking met Team Westland ook regionaal uitgerold. Het Hagaziekenhuis, het Alrijne Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum, Groene Hart Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Langeland ziekenhuis doen allemaal mee aan de BEBOP-studie.

Voor wie is het prehabilitatie- en revalidatieprogramma bedoeld?
We weten dat kwetsbare patiënten meer risico lopen op nadelige uitkomsten na de operatie. We denken daarom dat juist deze kwetsbare patiënten voordeel hebben bij dit programma. Met behulp van een vragenlijst, bepaalt de arts voor wie het programma nuttig is.

Wat houdt het prehabilitatie- en revalidatieprogramma in?
Het programma is gericht op fysieke conditie (sporten), voeding (dieetadviezen, bijvoeding), leefstijl (stoppen-met-roken-project), psychosociale omstandigheden (mentale ondersteuning en aanvullende medische behandeling (zoals behandeling van bloedarmoede).

Sporten
Elke deelnemer voert vóór operatie een trainingsprogramma van vier weken uit. Het trainen is onder begeleiding van een fysiotherapeut bij u in de buurt. Om te meten of de conditie verbetert, nemen we in het ziekenhuis twee sporttesten af: een voor het trainingsprogramma en een erna. Na de operatie start opnieuw een vierweeks trainingsprogramma. Na drie, zes en twaalf maanden herhalen we de sporttesten in het ziekenhuis.

Voeding
De diëtist kijkt naar de energie- en eiwitintake. Bij onvoldoende inname van de juiste voeding geeft deze dieetadviezen of krijgt u bijvoeding. De diëtist zal voor operatie en na de operatie de inname van de juiste voedingsstoffen in de gaten blijven houden.

Mentale ondersteuning
Mentale ondersteuning kan de deelnemer helpen om te gaan met deze aangrijpende periode. In overleg met de zorgprofessional krijgt de deelnemer een verwijzing naar de praktijkondersteuner van de huisarts of een psycholoog in de eerstelijn. 

Hulp bij stoppen-met-roken
Als de deelnemer rookt en open staat om te stoppen met roken, bieden wij hulp aan. In overleg met de longverpleegkundige maken we een plan om nog vóór de operatie te stoppen en dit na de operatie vol te houden.

Extra ijzer bij bloedarmoede
We zien in de praktijk dat patiënten met darmkanker vaak last hebben van bloedarmoede. De meest voorkomende oorzaak is een laag ijzergehalte. Door extra ijzer te geven (via tabletten of een infuus) komt het ijzergehalte weer op het normale niveau.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met uw behandelend arts.
BEBOP-onderzoeksteam:
dr. Jan Willem Dekker, Gastro-intestinaal oncologisch chirurg, Reinier de Graaf Gasthuis
dr. Jessica van der Bol, Klinisch geriater, Reinier de Graaf Gasthuis
Heleen van der Hulst, arts-onderzoeker, Reinier de Graaf Gasthuis.