De Cliëntenraad in 2020

Ook voor ons, leden van de cliëntenraad, was 2020 een bijzonder jaar. Door de coronapandemie konden we veel minder in het ziekenhuis zijn dan gebruikelijk.

Het plan om aandacht te besteden aan de (fysieke) toegankelijkheid moest daarom in de ijskast geplaatst worden en de vergaderingen vonden grotendeels online plaats.

Ondanks deze beperkingen hebben we zo goed als mogelijk geprobeerd inzicht te krijgen in patiëntervaringen en de beleving van de patiënten. Hierdoor konden we onder andere signaleren dat een (kleine) groep patiënten door de coronamaatregelen niet de gebruikelijke zorg kon krijgen. Door veel contact te onderhouden met de directie en andere betrokkenen hebben we zicht gehouden op zowel de normale als de COVID-19 gerelateerde zorgverlening. We waren onder de indruk van de inzet en flexibiliteit van de medewerkers en we hebben dat via blogs op het intranet uitgesproken.

Positief zijn we ook over de inzet van het huis om te leren van wat patiënten laten weten via tevredenheidsonderzoek, spiegelgesprekken, incidenten enzovoorts. Toch denken we dat dit nog wat beter kan: meer gestructureerd en meer ziekenhuisbreed. In de komende jaren willen we daar extra aandacht aan besteden en daarom hebben we met de directie afgesproken dat er een patiëntenpanel komt.

In bestuurlijke en strategische zaken is meer tijd en aandacht gaan zitten dan dat we van plan waren. Over de strategieontwikkeling van Reinier de Graaf voor de komende jaren hebben we graag meegedacht, dat vinden ook wij van groot belang.

Terugkijkend constateren we dat ook in 2020 waardering was voor de mening van de raad in het huis. Net als in de voorafgaande jaren hebben we de samenwerking met de directie en de medewerkers van Reinier als zeer positief ervaren. We hebben alle vertrouwen in en waardering voor de wijze waarop leiding, medewerkers en vrijwilligers zich inzetten voor optimale zorg voor de patiënten.

Hieronder kun je het hele jaarverslag downloaden.