Cliëntenraad

Bij Reinier de Graaf staan patiënten en hun mening centraal. Daarom bieden wij zoveel mogelijk zorg vanuit de wensen en behoeften van de patiënt (patiëntgerichte zorg).

Om tegemoet te kunnen komen aan deze wensen en behoeften, is het belangrijk om te weten wat er onder onze patiënten leeft. Daarom is er een Cliëntenraad die zelfstandig functioneert. Zij adviseren de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf ziekenhuis gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die over de kwaliteit van de patiëntenzorg gaan. Zo draagt de Cliëntenraad bij aan de zorgkwaliteit van het ziekenhuis en bewaken zij de belangen van patiënten.

Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (1996) is elk ziekenhuis verplicht een Cliëntenraad in te stellen. De Cliëntenraad van Reinier de Graaf is er voor de locaties in Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg. De raad bestaat uit zes onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris. De leden hebben een of meer aandachtsgebieden op het gebied van financiën, kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid, communicatie en (nieuw)bouw.

Doel Cliëntenraad

Het doel van de Cliëntenraad is de (toekomstige) patiënten van Reinier de Graaf inspraak te geven. De Cliëntenraad richt zich niet op individuele problemen, maar wel op de gemeenschappelijke belangen van cliënten/patiënten. De Cliëntenraad handelt dus geen klachten af. Dit loopt via onze klachtenfunctionaris.

Aandachtspunten Cliëntenraad

De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en geeft daarover adviezen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • bejegening van de patiënt;
  • het opname- en ontslagbeleid van patiënten;
  • tijd en aandacht voor de patiënt;
  • het beleid op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn, voeding, huisvesting en patiëntveiligheid;
  • patiëntenvoorlichting, zoals algemene folders.

Werkwijze Cliëntenraad

De Cliëntenraad is goed op de hoogte wat er gebeurt in het ziekenhuis en heeft oog voor ervaringen van patiënten. Daarom komen zij tien keer per jaar bijeen om lopende en nieuwe onderwerpen te bespreken. Op een aantal gebieden is het ziekenhuis verplicht vroegtijdig advies te vragen aan de Cliëntenraad. Het gaat om zaken als:

  • wijzigingen van doelstellingen (bijvoorbeeld fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden);
  • verhuizing en verbouwing van het ziekenhuis;
  • begrotingen en jaarrekeningen;
  • kwaliteit- en veiligheidsbeleid.

Wat kunt u voor de Cliëntenraad betekenen?

Heeft u tips, adviezen, vragen of opmerkingen in het algemeen of ter verbetering, dan hoort de Cliëntenraad deze graag van u. Uw inbreng kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg van ons ziekenhuis. U kunt uw bijdrage schriftelijk richten aan:

De voorzitter van de Cliëntenraad
p/a secretariaat Raad van Bestuur Reinier de Graaf Groep
Postbus 5011
2600 GA Delft

Ook kunt u uw bijdrage sturen via ons mailadres clientenraad@rdgg.nl.