Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Dit zijn onze maatregelen en huisregels

Innovatieplatform

Zorg kan altijd beter en wordt steeds complexer. Om toch aan de vraag naar zorg te voldoen en om deze betaalbaar te houden, is het onder meer belangrijk om optimaal gebruik te maken van innovaties. In het Reinier de Graaf ziekenhuis is daarom het Innovatieplatform opgericht.

Ons innovatieplatform wil een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van innovaties binnen het ziekenhuis. Dit doen we door innovatieve initiatieven binnen te halen, de ontwikkeling ervan te stimuleren, samenwerkingsverbanden te vormen en een interne innovatiecultuur te creëren. Dit doen we binnen de belangrijkste speerpunten: regie naar de patiënt, vitaliteit, veiligheid patiënt en omgeving en decision support.

Wat is het Innovatieplatform?
Het Innovatieplatform bestaat uit medewerkers vanuit het gehele ziekenhuis. Zij zorgen voor draagvlak, kennis en de financiële middelen om innovatieve trajecten te stimuleren.

Wat is het doel van het platform?
– Verbinden: opbouwen van netwerken en creëren van samenwerkingsverbanden om innovaties te realiseren
– Faciliteren: innovatieve ideeën (intern en extern) helpen opstarten
– Cultuurvorming: bewustwording creëren en innovatief denken stimuleren

Waarvoor kunt u bij het innovatieplatform terecht?
Als innovatief bedrijf of start-up voor samenwerking
Als particulier om uw behoefte of innovatief idee te delen

Voorbeelden

  • Begin 2017 is gestart met een pilot videoconsult. Dit is een alternatief voor een fysiek herhaalconsult en een uitkomst voor chronisch zieken of bijvoorbeeld patiënten die slecht ter been zijn.
  • Op initiatief van de fysiotherapeuten is een product, de click-clip, ontwikkeld dat twee krukken bij elkaar houdt. Dit voorkomt het vallen van krukken wanneer ze bijvoorbeeld tegen een muur worden geplaatst.
  • In de komende periode zal een pilot starten met Virtual Reality (VR)-brillen. Deze brillen kunnen helpen bij het afleiden van patiënten tijdens een onderzoek.

In onderstaand filmpje kunt u nog meer voorbeelden van innovaties in het Reinier de Graaf ziekenhuis bekijken.