Jouw mening telt

Reinier de Graaf stelt hoge eisen aan de zorg en dienstverlening. Jouw mening is daarbij zeer belangrijk. Hiermee kunnen wij onze zorg- en dienstverlening steeds verder verbeteren.

ZorgkaartNederland
ZorgkaartNederland is een manier om patiënten een stem, invloed en keuze-informatie te geven. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. Ook biedt ZorgkaartNederland andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Ook jouw mening delen over het Reinier de Graaf ziekenhuis? Ga dan naar ZorgkaartNederland.

Jouw ervaringen met ons ziekenhuis
We horen graag wat jouw ervaringen met ons ziekenhuis zijn, zodat wij onze zorg continu kunnen verbeteren. Daarom leggen we op veel poliklinieken en afdelingen korte vragenlijsten voor aan patiënten via een tablet.

In deze vragenlijsten kun je een rapportcijfer geven aan de polikliniek of afdeling waar je geweest bent. Ook kun je tips en complimenten geven. Daarna volgen mogelijk enkele vragen over een specifiek onderwerp waarover de polikliniek of afdeling graag jouw mening wil weten. je antwoorden zijn anoniem. Poliklinieken en afdelingen gebruiken de resultaten van de vragenlijsten om verbeteracties in gang te zetten.

Wij stellen het zeer op prijs als je hieraan wilt deelnemen.

Klachten
Als je niet tevreden bent over de gang van zaken, dan horen wij dat ook graag. Neem dan bij voorkeur eerst contact op met de medewerker die je onvrede heeft veroorzaakt of met het hoofd van de betreffende afdeling. Mocht je er samen niet uit komen of wil je jouw probleem of klacht niet met deze persoon bespreken? Dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Reinier de Graaf. Meer informatie vind je op deze pagina.