Klachten

Iedereen die bij Reinier de Graaf werkzaam is, doet zijn best om je tijdens jouw verblijf in ons ziekenhuis zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent.

Wij willen graag op de hoogte worden gebracht van jouw ongenoegen. Dat geeft ons de gelegenheid om samen met jou naar een oplossing te zoeken. Bovendien kunnen wij zo de kwaliteit van onze zorg verbeteren, waardoor soortgelijke klachten in de toekomst voorkomen kunnen worden. Wij nemen je klacht serieus en gaan vertrouwelijk om met je gegevens.

Je kunt als patiënt een klacht indienen over je behandeling in Reinier de Graaf en alles wat daarmee samenhangt. Je kunt ook een klacht indienen namens een patiënt, als deze daarvoor toestemming geeft, of als vertegenwoordiger of nabestaande van een patiënt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Bespreken met de betrokkene
Je kunt jouw klacht direct bespreken met degene over wie je klacht gaat. Dat kan een zorgverlener of een medewerker van het ziekenhuis zijn. Vaak kan dan gelijk naar een oplossing worden gezocht. Kom je er samen toch niet uit of vind je het lastig om dit gesprek te voeren, dan kun je terecht bij een van onze klachtenfunctionarissen.

De klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris fungeert als onpartijdige en onafhankelijke opvang van jouw klacht en kan je helpen je klacht te verduidelijken. Daarnaast licht de klachtenfunctionaris de mogelijkheden voor afhandeling van de klacht toe en helpt je bij het vinden van een oplossing. Het is mogelijk dat de klachtenfunctionaris je begeleidt bij een (bemiddelings)gesprek met de betrokken zorgverlener(s).

Je kunt je klacht indienen bij de klachtenfunctionaris door het invullen van het onderstaande klachtenformulier. Ook kun je telefonisch contact opnemen met de klachtenfunctionaris via onderstaande telefoonnummers.

De klachtencommissie
Lukt het niet om met behulp van de klachtenfunctionaris je klacht op te lossen, dan kun je schriftelijk verzoeken om een oordeel op je klacht. De Raad van Bestuur van het ziekenhuis komt tot een oordeel over de klacht, na hierover advies ingewonnen te hebben bij de klachtencommissie van Reinier de Graaf. De klachtenfunctionaris informeert je nader over deze mogelijkheid.

De Geschillencommissie Ziekenhuizen
Mocht dat ook niet tot tevredenheid leiden, dan kun je je tot de externe Geschillencommissie Ziekenhuizen wenden. Reinier de Graaf is aangesloten bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen. Dit is een onafhankelijke geschilleninstantie. Ben je het niet eens met het oordeel van Reinier de Graaf op je klacht of vind je dat jouw aansprakelijkstelling ten onrechte is afgewezen? Dan is het mogelijk om de Geschillencommissie Ziekenhuizen om een uitspraak te vragen. Start je een procedure bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen, dan doet de Geschillencommissie een uitspraak in de vorm van een bindend advies over je klacht of aansprakelijkstelling.

Dien je je klacht in bij de Geschillencommissie Ziekenhuizen? Dan zijn hier kosten aan verbonden. Dit geldt ook voor een procedure bij de rechter. Meer informatie over de Geschillencommissie Ziekenhuizen, de procedure en de kosten vind je op www.degeschillencommissiezorg.nl.

De klachtenfunctionaris kan je indien gewenst eveneens over deze mogelijkheid informeren. Ook voor informatie over overige klachtinstanties kun je terecht bij de klachtenfunctionaris.

Aan de klachtenprocedure van Reinier de Graaf zijn geen kosten verbonden. De eventuele kosten van (rechts)bijstand komen wel voor je rekening.  De volledige klachtenregeling kun je onderaan inzien.

Klachtenfunctionarissen
Mevrouw A. Smeets, tel. (015) 260 44 41
De heer M.P. Don, tel. (015) 260 44 40
Mevrouw J. Dunnewold, tel. (015) 260 40 35.

Postadres
Reinier de Graaf Afdeling Klachtenopvang T.a.v. klachtenfunctionaris
Antwoordnummer 10263
2600 WB Delft

Aansprakelijkstelling
Bij schade als gevolg van een behandeling kun je Reinier de Graaf aansprakelijk stellen. Een schadeclaim dient schriftelijk te worden ingediend bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Je ontvangt dan een schadeformulier waarop je nadere gegevens over de schadeclaim kunt invullen. De schadeclaim wordt vervolgens behandeld door de juristen van Reinier de Graaf.

Postadres
Reinier de Graaf
T.a.v. secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 5011
2600 GA Delft

Klacht indienen
Je kunt voor je klacht gebruikmaken van ons klachtenformulier.