Instructie online afspraken maken

Je kunt zelf bepaalde afspraken online plannen. Hiervoor ontvang je een mail van de polikliniek waar je onder behandeling bent.

Lees hieronder hoe je een online afspraak maakt. Lukt het je niet? Kom dan naar het Digipunt in de centrale hal van het ziekenhuis in Delft.

Volg onderstaande stappen

1. Log in op het patiëntenportaal ‘Mijn Reinier de Graaf’.

2. Om een afspraak te maken, ga je naar Agenda > Afspraak maken.

Hier zie je afspraken staan. Als de knop erachter rood is en je erop kunt klikken, dan kun je deze zelf inplannen.

Bij onderstaand voorbeeld zie je dat het gaat om:

-Een afspraak bij de polikliniek Dermatologie.
-De periode waartussen de afspraak gepland wordt.
-Extra informatie en belangrijke zaken die de polikliniek van je vraagt.

3. Klik op de rode knop met ‘Maak een afspraak’.
-Je krijgt een overzicht van de mogelijkheden voor het maken van deze afspraak.

Door middel van de rode knop ‘Meer zoekopties’ is het mogelijk om extra filters toe te voegen aan de zoekmogelijkheden.

Onder de kolom ‘waar’ staan de locaties waar deze afspraak gepland kan worden.

4. Klik op de rode knop ‘Maak deze afspraak’.
-Een samenvatting van de afspraak komt naar voren.

5. Om de afspraak definitief te maken, klik je op de rode knop ‘Volgende’.

Daarna zie je nogmaals een samenvatting van je afspraak met extra informatie zoals het type afspraak en de locatie van de afspraak.

6. Als je dan weer klikt op de rode knop ‘Volgende’ komt je afspraak te staan onder ‘Mijn afspraken.

Je geplande afspraak bekijken

Om je geplande afspraken te bekijken, ga je naar Agenda > Mijn afspraken.

Een overzicht van je afspraken komt naar voren.

Klik op de rode knop met ‘Afspraak informatie’ voor meer informatie over deze afspraak.

Je ziet nu een scherm met gedetailleerde informatie over je afspraak.

Onder het tabblad ‘Afspraakhistorie’ zie je een overzicht van al je afspraken in het ziekenhuis die zijn geweest.