Mijn Reinier de Graaf

Als patiënt van het Reinier de Graaf ziekenhuis heb je toegang tot het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf. Het patiëntenportaal geeft je online toegang tot een belangrijk deel van je medische gegevens. Zo hou je de regie over je gezondheid.

Het patiëntenportaal is de beveiligde online omgeving van Reinier de Graaf. Je kunt hier je medische gegevens inzien en zelf zaken regelen, zoals online afspraken maken. Ook kun je hier voor jou belangrijke folders lezen, vragenlijsten invullen, uitslagen en brieven inzien.

Wat heb je nodig om in te loggen?

Als je toegang wilt tot je persoonlijke gegevens via het patiëntenportaal ‘Mijn Reinier de Graaf’, dan heb je je DigiD inloggegevens nodig. Deze vraag je aan via DigiD.nl, in het menu ‘Aanvragen en activeren’.

Het patiëntenportaal is met DigiD goed beveiligd en alleen door jou te bekijken.

Wat vind je op het patiëntenportaal?

Kan ik iemand machtigen?

Je kunt iemand toegang geven tot jouw patiëntendossier met een machtiging. De persoon die je machtigt, kan jouw dossier lezen en helpen bij het regelen van jouw zorg. Denk aan het maken van een afspraak, het invullen van een vragenlijst of uitslagen en folders lezen.

Het machtigen gebeurt via de DigiD-machtiging van de overheid.

Kan ik mijn afspraakbevestigingen digitaal ontvangen?

Je kunt je afspraakbevestigingen digitaal ontvangen. Voer je e-mailadres in en zet jouw contactvoorkeur op digitaal via deze instructie. Doorgeven aan de balie van de polikliniek, waar je onder behandeling bent, kan ook. Of bij het Digipunt op onze locaties in Delft.

Je krijgt vanaf dat moment je afspraakbevestigingen in jouw mailbox en kunt alle details van de afspraak lezen in het patiëntenportaal.