Bloedafname/Laboratorium

Bloedprikken op afspraak

 

Vanaf heden stellen wij het voor patiënten verplicht om mondneusmaskers bij onze bloedafnamelocaties te dragen.

Per 1 september wer­ken we op onze bloed­af­na­me zoveel moge­lijk met geplan­de afspra­ken. Door het wer­ken op afspraak kunnen we het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers tot een mini­mum beperken en de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als mede­wer­kers waarborgen. U maakt hier onli­ne een afspraak voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van mate­ri­a­len (zoals uri­ne). Voor ove­ri­ge onder­zoe­ken (zoals fun­dus­fo­to­gra­fie of glu­co­se tole­ran­tie test) belt u met het Klant Con­tact Cen­trum (tel: 088 260 4000) van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum.

Voor informatie over de bloedafnamelocaties en de bijbehorende openingstijden kunt u terecht op de website van het Reinier Haga Medisch Diagnostisch Centrum. Kijk voor een overzicht van de tarieven op tarievenlijst laboratoriumdiagnostiek. 

Op iedere locatie van Reinier de Graaf kunt u terecht om bloed te laten prikken. In Delft heeft u geen stickers meer nodig (aanmelden met de patiëntenpas voldoet), de afdeling bloedafname print zelf de stickers die nodig zijn op de buisjes, flesjes en potjes.

  • De bloedafname is in Reinier de Graaf in Delft geopend op werkdagen van 7.00-17.30 uur en op zaterdag 8.30-10.30 uur. Bloedafname bevindt zich op de begane grond, gang C.
  • Op onze locatie Voorburg kunt u bloed laten prikken op werkdagen van 7.30-16.00 uur.

Veilige zorg

Wij doen er alles aan om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Daarom nemen we in ons Gasthuis voorzorgsmaatregelen om u veilige zorg te kunnen bieden. Hierbij houden we ons aan de richtlijnen van de overheid. We hebben maatregelen getroffen om drukte in de wachtkamers te voorkomen. De wachtkamers zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere bezoekers. Daarnaast vindt u aanwijzingen over afstand bewaren in gangen en in de wachtkamer. 

Onze zorgverleners dragen alleen een mondmasker en/of andere persoonlijke beschermingsmiddelen als dat nodig is. Hiermee volgen we de richtlijnen van het RIVM. Bij de ingang van alle locaties van Reinier de Graaf worden patiënten en bezoekers gescreend. Dit betekent dat wij iedereen vragen of zij klachten hebben, zoals koorts, hoesten, benauwd zijn of een combinatie hiervan. Komt u voor de poli Bloedafname en heeft u klachten, dan krijgt u bij de ingang een mondmasker op. Op de poli Bloedafname beslist de bloedafnamemedewerker, in overleg met u, of er nog aanvullende beschermingsmiddelen nodig zijn.

Bloedafname voor patiënten van IVF-poli Voorburg

Voor patiënten van de IVF-poli in Voorburg zijn er, naast de reguliere openingstijden van maandag t/m zaterdag op de diverse locaties, ook op zondag en alle feestdagen mogelijkheden in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft van 10.30-10.45 uur.

Bloedafname voor de NIPT-test:

Zwangere vrouwen die deel willen nemen aan de TRIDENT 2 studie naar NIPT als eerste screeningstest, krijgen daarover informatie van hun verloskundig zorgverlener. Vervolgens kunt u zich met een betalingsbewijs en Reinier de Graaf patiëntenpas en/of legitimatiebewijs laten prikken bij onderstaande locaties. 
De openingstijden van deze locaties is terug te vinden op het prikpuntenoverzicht

•    Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft
•    Locatie DHV, Voorburg
•    Locatie de Reef, Ypenburg
•    Locatie BCW, Naaldwijk
•    Locatie de Keijzershof, Pijnacker

Alle locaties bloedafname zijn in 2020 gesloten op:

•    13 april, tweede paasdag
•    27 april, Koningsdag
•    5 mei, Bevrijdingsdag
•    21 mei, Hemelvaartsdag
•    1 juni, tweede pinksterdag
•    25 en 26 december, Kerstmis

Urineonderzoek

Uw urine moet onderzocht worden. Hiervoor heeft u van uw dokter of laboratorium een potje gekregen voor het opvangen van uw urine.

Bloedprikken op afspraak

Per 1 september 2020 wer­ken we op de bloed­af­na­me zoveel moge­lijk met geplan­de afspra­ken. Zo kunnen we het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers beperken en de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als mede­wer­kers waarborgen.

U maakt hier onli­ne een afspraak voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van mate­ri­a­len.

Bloedprikken op afspraak

Per 1 september 2020 wer­ken we op de bloed­af­na­me zoveel moge­lijk met geplan­de afspra­ken. Zo kunnen we het aan­tal per­so­nen in de wacht­ka­mers beperken en de ander­hal­ve meter afstand voor zowel pati­ën­ten als mede­wer­kers waarborgen.

U maakt hier onli­ne een afspraak voor bloed­af­na­me en het inle­ve­ren van mate­ri­a­len.

Klant Contact Centrum

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op met het RHMDC Klant Contact Centrum

Op werkdagen van
08.00 tot 17.00 uur
telefoon: 088 260 40 00

Introductiefilm Lab