Kinder- en jeugdafdeling

Op onze Kinder- en jeugdafdeling verplegen we kinderen van 0 tot 18 jaar. Uw kind komt op deze afdeling voor een (spoed)opname of ter observatie.

Als uw kind naar de kinder- en jeugdafdeling gaat voor een opname, is een goede voorbereiding van belang. Als een kind weet waarom het naar het ziekenhuis moet en wat er gaat gebeuren, voelt het zich veiliger. Tijdens de opname mag u bij uw kind verblijven en er mag één ouder overnachten. Als uw kind wordt opgenomen voor een onderzoek of (kleine) ingreep, dan vraagt de kinderarts u vooraf om toestemming.

Voor uw kind is het prettig als u bij een onderzoek of ingreep aanwezig bent of bij het inleiden van de narcose. Op de afdeling bereiden de verpleegkundige en de medisch pedagogisch hulpverlener u en uw kind voor op de operatie of het onderzoek, zodat u achteraf kunt inspelen op de reacties van uw kind. De verpleegkundige of medisch pedagogisch hulpverlener gebruikt voor de voorbereiding van jonge kinderen een pop of een beer. Bij oudere kinderen gebeurt dit met een fotoboek of met folders. Als uw kind een KNO-ingreep ondergaat, verblijft het op de vierde etage in ons Dagbehandelingscentrum, waar onze kinderverpleegkundigen zorgen voor uw kind.  

Daarom Kinder- en jeugdafdeling bij Reinier de Graaf

  • U en uw kind staan centraal. Wij verlenen de zorg graag op een manier die bij u en uw gezin past en vinden het fijn als u uw wensen en behoeften met ons deelt.
  • Wij behandelen u met respect en verwachten dat andersom ook.
  • Wij zijn ons bewust van het feit dat wij in gedrag, als volwassenen, een voorbeeldfunctie hebben voor onze jonge patiënten.

Lees ook de uitgebreide folder over de kinder- en jeugdafdeling.
Uw kind komt op de afdeling voor een behandeling of observatie. Op de afdeling werken verschillende zorgprofessionals. De kinderarts, maar soms ook de chirurg of neuroloog, is eindverantwoordelijk  voor de medische behandeling en werkt samen met de arts-assistent en co-assistent. Als u vragen heeft of een gesprek met de kinderarts wil, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige die voor uw kind zorgt. De kinderverpleegkundige is verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg van uw kind en is dus het eerste aanspreekpunt.

Speelkamer en jeugdlounge
Onze speelkamer is een ‘veilige’ omgeving waar geen medische of verpleegkundige handelingen worden verricht. Als uw zoon of dochter niet van de verpleegkamer af mag, zorgt de medisch pedagogisch hulpverlener dat uw kind spelmateriaal op de kamer krijgt. Jongeren kunnen zich met tv, en (spel)computers ontspannen in de jeugdlounge. Eens per week komen de Cliniclowns en een sneltekenaar van de Stichting Tekenen voor Kinderen de kinderen op de kinder- en jeugdafdeling opvrolijken.

Ontslag en nazorg
De dag en tijdstip dat uw kind weer naar huis mag, hangen af van verschillende factoren zoals de medische toestand van uw kind. Dit is soms niet in te schatten. Zodra de ontslagdatum bekend is, brengt de kinderverpleegkundige of arts u daarvan op de hoogte zodat u maatregelen kunt treffen voor thuis. Tijdens het ontslaggesprek bepreekt de kinderverpleegkundige met u onder meer leefregels voor thuis en hoe de eventuele medicatie te gebruiken.
De Kinder- en jeugdafdeling wil graag weten hoe het thuis met uw kind gaat. En wellicht heeft u toch nog vragen. Daarom belt een verpleegkundige u binnen 24 uur na ontslag, als u dit wilt, op om hiernaar te informeren.

Contact

De kinder- en jeugdafdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 015 – 260 35 70.

U vindt de kinder- en jeugdafdeling op de 2e verdieping, gang F.Zon

Afspraak & Contact

De kinder- en jeugdafdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur via tel. 015 – 260 35 70.

Vind de weg

U vindt de kinder- en jeugdafdeling op de 2e verdieping, gang F.Zon