Persoonsgegevens

Het Reinier de Graaf ziekenhuis vindt de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn alle gegevens die iets over u zeggen en/of te herleiden zijn naar uw persoon.

Om u zo goed mogelijke zorg te verlenen, verwerkt Reinier de Graaf uw persoonsgegevens. De categorieën die wij verwerken zijn patiëntgegevens, financiële gegevens en tot slot overige gegevens. Hieronder leggen we de categorieën uit.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Reinier de Graaf Groep gevestigd aan de Reinier de Graafweg 3-11 in Delft en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41159777 hierna aan te duiden als Reinier de Graaf.

Versie: december 2023