Transmuraal Incident Melden (TIM)

We krijgen steeds meer te maken met ketensamenwerkingen tussen de verschillende zorgverleners uit eerste en tweede lijn, waardoor het belangrijk is, wanneer in de keten iets mis gaat in de zorg naar onze patiënten dit op te merken en te melden.

Op deze manier zorgen we met elkaar voor het verbeteren van de geleverde ketenzorg. Het gaat vooral om oorzaken die niet zozeer te maken hebben met het handelen van individuen, maar die zijn toe te schrijven aan organisatorische of systeemproblemen.

Daarom is er de mogelijkheid voor ketenpartners om incidenten die zich voordoen in de zorgketen van patiënten centraal te melden. Dit kan via het formulier op de website van het Reinier de Graaf.

Twijfel niet of iets meldenswaardig is. Ook als het incident al is besproken met betrokkenen heeft het zin om te melden. We krijgen hierdoor een beeld welke processen risicovol zijn en kunnen op deze wijze monitoren of ingezette verbeteringen ook effect hebben. Dus help de keten veiliger te maken door te melden en hier samen van te leren!

Waar melden?

Incidenten die zich in de keten hebben voorgedaan, kunt u digitaal melden door het formulier te downloaden en in te vullen.

Het ingevulde formulier kunt u via uw Zorgmail sturen naar: bureautransmuralezorg@rdgg.nl

Heeft u andere vragen, mail dan naar bureautransmuralezorg@rdgg.nl.