Toegankelijke zorg

Het ligt zo voor de hand: een goed toegankelijk gebouw en een goed toegankelijke buitenruimte zijn van groot belang voor het vergroten van zelfstandigheid en veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers. Maar is het in de praktijk ook zo?

De Cliëntenraad kijkt momenteel hoe het zit met de toegankelijkheid van het Reinier de Graaf. Ria Havekes, lid Cliëntenraad, vertelt over het hoe en waarom.

Een bezoek aan een ziekenhuis is voor de meeste mensen best spannend. En voor heel wat mensen zelfs nog extra spannend. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat nog maar weinig ziekenhuizen oog hebben voor dove en slechthorende patiënten. Zij hebben dan ook vaak moeite om de weg te vinden in het ziekenhuis, worden niet begrepen en vinden geen informatie op maat. En hoe is dat als je slechtziend of blind bent, niet zo mobiel of de (geschreven) taal niet machtig? Kun je het ziekenhuis dan eigenlijk wel zelfstandig bezoeken?

Als Cliëntenraad vinden we het belangrijk dat iedereen zich vrij kan bewegen in het ziekenhuis en de buitenomgeving. Maar we krijgen signalen dat met name ouderen en mensen met een beperking belemmeringen ondervinden die hun zelfstandigheid beperken. Daarom gaan we de toegankelijkheid van Reinier de Graaf (eerst in Delft en daarna de andere locaties) onderzoeken. We kijken naar verschillende zaken.

Om te beginnen: gebouw, inrichting en buitenomgeving. Is het gebouw goed bereikbaar, met openbaar vervoer, auto of fiets? Als je in een rolstoel of scootmobiel zit, zijn er dan geen drempels, zijn lift en toilet groot genoeg, kun je bij de balie de medewerker goed zien en verstaan? Zijn de teksten op bewegwijzering en informatieborden goed verlicht en groot? Maar ook: zijn verpakkingen van bijvoorbeeld etenswaren, bestek en koptelefoon ook te openen door mensen met een beperkte handfunctie?

Vervolgens de digitale omgeving. Kun je op de website makkelijk vinden wat je wilt weten? Ook als je visueel beperkt bent? En hoe zit het met het patiëntenportaal, waar je je medische gegevens kunt inzien, zoals waarden van bloedonderzoek en afspraken. Kennen patiënten dit en is het makkelijk te gebruiken?

Mensen met een beperking lopen regelmatig tegen belemmeringen aan bij het gebruik van digitale middelen. Onduidelijke knoppen zonder beschrijving, complexe en drukke vormgeving, het ontbreken van ondertiteling en felle kleuren zonder contrast kunnen het gebruik flink beïnvloeden.

Ten slotte: op de website kun je informatiefolders vinden. Daarin kun je vooraf lezen wat je te wachten staat bij onderzoek of opname. Maar is die folder makkelijk te vinden? Staan er moeilijke woorden in, zijn de zinnen niet te lang en staan er plaatjes in om de tekst beter te kunnen begrijpen? En is de folder ook leesbaar voor wie slechtziend is? En als je de Nederlandse taal niet goed beheerst, is hij dan wel te lezen? Het blijkt dat 1 op de 6 Nederlanders laaggeletterd is en moeite heeft met basisvaardigheden als lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met de computer. Hoe kunnen wij als ziekenhuis voor deze groep de informatie beter toegankelijk maken? Wij hebben veel folders bekeken en onze adviezen voor verbetering met de afdeling Communicatie inmiddels besproken.

In de komende weken zullen we over dit soort dingen spreken met medewerkers en vrijwilligers. En zodra de corona-situatie het toelaat gaan we ook als een soort mystery guest het ziekenhuis bezoeken om zelf te kijken hoe het zit. En dan gaan we het ook aan patiënten zelf vragen. En natuurlijk gaan we hierover advies uitbrengen aan de directie en koppelen we terug via het intranet en de website.