Coronavirus: informatie over uw afspraak en over onze bezoekersregeling.

Meer informatie

Cliëntenraad

Bij Reinier de Graaf staan patiënten en hun mening centraal, daarom bieden wij zoveel mogelijk zorg vanuit de wensen en behoeften van de patiënt (patiëntgerichte zorg).

Om tegemoet te kunnen komen aan deze wensen en behoeften, is het belangrijk om te weten wat er onder patiënten leeft. Daarom is er een Cliëntenraad aangesteld. De Cliëntenraad is een zelfstandig functionerende raad, die de Raad van Bestuur van het Reinier de Graaf ziekenhuis gevraagd en ongevraagd adviseert over onderwerpen die de kwaliteit van de patiëntenzorg betreffen. Op deze wijze draagt de Cliëntenraad bij aan de zorgkwaliteit van het ziekenhuis en bewaakt het de algemene belangen van patiënten.
Sinds de invoering van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (1996) is elk ziekenhuis verplicht een Cliëntenraad in te stellen. De Cliëntenraad van Reinier de Graaf is van toepassing op de locaties in Delft, Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.
De raad bestaat op dit moment uit zes onafhankelijke leden en een ambtelijk secretaris. De leden heb ieder een of meer aandachtsgebieden op het gebied van financiën, kwaliteit en veiligheid, gastvrijheid, communicatie, nieuwbouw en bestuurlijke fusie.

Doel Cliëntenraad
Het doel van de Cliëntenraad is de (toekomstige) patiënten van Reinier de Graaf inspraak te geven. De Cliëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen, wel met de gemeenschappelijke belangen van cliënten/patiënten die op het ziekenhuis zijn aangewezen. Dit betekent ook dat de Cliëntenraad geen klachten afhandelt. Voor klachten kan contact opgenomen worden met de klachtenfunctionaris.

Aandachtspunten Cliëntenraad
De Cliëntenraad volgt het beleid van het ziekenhuis op de voet en geeft daarover adviezen. Hierbij kunt u onder meer denken aan:

  • bejegening van de patiënt;
  • het opname- en ontslagbeleid van patiënten;
  • tijd en aandacht voor de patiënt;
  • het beleid op het gebied van zorg, gezondheid en welzijn, voeding, huisvesting en patiëntveiligheid;
  • patiëntenvoorlichting, zoals algemene folders.

Werkwijze Cliëntenraad
De Cliëntenraad stelt zich op de hoogte van situaties binnen het ziekenhuis en heeft oor voor ervaringen van patiënten. De Cliëntenraad komt per jaar tien keer bijeen en in deze vergaderingen komen lopende en nieuwe onderwerpen aan de orde. Op een aantal gebieden is het ziekenhuis verplicht vroegtijdig advies te vragen aan de Cliëntenraad. Het gaat hierbij om zaken als:

  • wijzigingen van doelstellingen (bijvoorbeeld fusieplannen, inkrimpen en uitbreiden van werkzaamheden;
  • verhuizing en verbouwing van het ziekenhuis;
  • begrotingen en jaarrekeningen;
  • kwaliteit- en veiligheidsbeleid.

Wat kunt u voor de Cliëntenraad betekenen?
Hebt u tips, adviezen, vragen of opmerkingen van algemene aard of ter verbetering, dan hoort de Cliëntenraad deze graag van u. Uw inbreng kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg van ons ziekenhuis. U kunt uw bijdrage schriftelijk richten aan:

De voorzitter van de Cliëntenraad
p/a secretariaat Raad van Bestuur Reinier de Graaf Groep
Postbus 5011
2600 GA Delft

Ook kunt u uw bijdrage sturen via ons mailadres clientenraad@rdgg.nl.