De Cliëntenraad

De Cliëntenraad – wat is dat eigenlijk? Die vraag krijgen mijn collega-leden en ik regelmatig te horen, ook van medewerkers van Reinier.

Ik was daarom blij dat ik laatst op een bijeenkomst voor medewerkers, een zogenoemde zeepkistsessie, wat mocht vertellen over wat we zijn en wat we doen.

Wie we zijn


Die presentatie begon ik trouwens met wie we zijn. Vier vrouwen en drie mannen die in Delft en omgeving wonen en die wat met Reinier hebben. Niet per se patiënten (en dan bedoel ik mensen die regelmatig onder behandeling zijn van een dokter hier) maar mensen die Reinier als “hun” ziekenhuis zien. Enkelen van ons hebben een baan of zijn zzp-er en een aantal is gepensioneerd (een paar na werk in of rond de zorg). Heel divers zijn we verder niet. 
De leden van de Cliëntenraad zijn vrijwilligers. Nieuwe leden worden, na een openbare sollicitatieprocedure, geselecteerd door de zittende leden en vervolgens benoemd door de directie. De raad heeft behalve de leden ook een ambtelijk secretaris die in dienst is van Reinier.

Wat we doen


Wat een cliëntenraad is, is snel gezegd: een wettelijk verplicht adviesorgaan. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) staat dat elke zorginstelling een cliëntenraad moet hebben en in die wet staat ook dat zo’n cliëntenraad het recht heeft gevraagd en ongevraagd te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten van die instelling. We zijn dus een adviesorgaan van de directie (en de Raad van bestuur van de Reinier Haga-groep), maar we adviseren soms ook anderen in de organisatie. Dat adviseren komt in de meeste gevallen neer op: praten met, meedenken, vragen stellen. Dat is vaak al genoeg. Soms, zeker als ons een advies gevraagd wordt maar ook wel op eigen initiatief, brengen we een schriftelijk advies uit. Waarover we adviseren? Bezoektijden. De nieuwbouw in Voorburg. Plannen om de samenwerking binnen de Reinier Haga-groep te intensiveren. Zie verder ons jaarverslag.

Hoe we het doen


Bij dat adviseren is één ding voor ons echt heel belangrijk: NIVEA. Oftewel: Niet Invullen Voor Een Ander. Wij zijn namelijk niet “de patiënten”. We zijn zelfs niet een afvaardiging van de cliënten. We moeten ons dus steeds heel goed afvragen: “waar halen we het vandaan?” Het antwoord is: deels uit eigen ervaring en deels uit wat we horen. Natuurlijk – we komen zelf zo nu en dan in het ziekenhuis, als patiënt of als bezoeker. Maar daarnaast proberen we op allerlei manieren te achterhalen wat patiënten en bezoekers vinden. Daarom nemen we deel aan activiteiten die Reinier toch al organiseert om van patiënten te leren: spiegelgesprekken, de “what matters to you day”. Ook kijken we op social media wat er gezegd wordt over Reinier en praten we zo nu en dan met patiënten of bezoekers. Sommigen schrijven ons ook. En voor de toekomst zijn we aan het uitzoeken of het nog op andere manieren kan, zoals een internetpanel.

Waarom we het doen


Is wat wij doen nou nuttig? We denken van wel. Natuurlijk, Reinier is uit zichzelf redelijk patiëntgericht. De strategie is “de juiste zorg, op de juiste plaats, op het juiste moment”. Maar dat moet wel in de praktijk gebracht worden. Inbreng vanuit het perspectief van de patiënt is daarbij echt nodig, ook al vinden velen dat ze al “vanuit de patiënt” denken. Wat we in elk geval merken, is dat Reinier naar ons luistert en dat we steeds vaker gevraagd worden om mee te denken. Dat geeft in elk geval de indruk dat degenen die dat vragen, er ook wat aan hebben.

Meer weten? Contact opnemen? Hier vindt u meer.