Medewerker op één? Hoezo?

Als cliëntenraad vonden we het best een beetje bijzonder toen Reinier koos voor ‘Medewerker op één. Maar toen we er eenmaal echt over nadachten . Ons lid Hans van der Moolen schreef er dit blog over.

Het oudste ziekenhuis van Nederland heeft als één van zijn vijf strategische speerpunten ’ Medewerker op één’ staan. Dit naast andere speerpunten als Levensloopgeneeskunde en Netwerkzorg.

Als lid van de cliëntenraad vond ik dit in eerste instantie bijzonder. ‘Hoezo?’, dacht ik.

Hoort niet de patiënt op één te staan? Is een ziekenhuis niet primair gericht op het helpen van de zieke medemens? Is de medewerker daarbij niet degene die een bijdrage levert aan dat proces? Weliswaar vindt patiëntenzorg plaats door de medewerkers, maar het is die zorg die het ziekenhuis als raison d’ être heeft.

En toch, valt er dan niets te zeggen voor dit speerpunt: ’Medewerker op één’? Jazeker, als je verder denkt zelfs heel veel.

Immers, we weten dat tevreden werknemers betere prestaties leveren, met meer plezier naar hun werk gaan en ook bereid zijn om, als het nodig is, extra inspanningen te leveren. En wat betreft dat laatste , dat hebben we de afgelopen periode heel nadrukkelijk van dichtbij mogen volgen. En dit alles bij elkaar levert direct en indirect veel goeds op voor patiënten die toevertrouwd zijn aan de zorg van medewerkers in ons huis.

Wanneer zijn medewerkers nu ook tevreden medewerkers? Vanzelfsprekend zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk. Een goed salaris, voldoende vakantiedagen, goede parkeergelegenheid (vooral voor collega’s met kinderen heel belangrijk). Maar… deze zaken worden door collega’s zelf meestal niet als eerste genoemd.
Het gaat vaak eerder om meer immateriële zaken zoals waardering door collega’s en leidinggevenden, trots kunnen zijn op je werk, gelijkwaardige behandeling en mogelijkheden tot ontplooiing en ontwikkeling, ofwel persoonlijke en professionele groei.

Mooi om te zien dat bij dat laatste element de Reinieracademie, naast hoofden en management, een bijdrage kan leveren en dat ook doet. Op veel terreinen wordt een ontwikkelaanbod gedaan. Vanzelfsprekend op medisch en verpleegkundig gebied, maar er is ook aanbod van trainingen die meer in de communicatieve en coachende sfeer liggen, zoals bijvoorbeeld trainingen op het gebied van omgaan met agressie en training die gericht is op het project ’Samen beslissen’. Aan vooral deze laatste training hecht de cliëntenraad – en dat zal niemand verbazen – veel waarde. Jammer dat daarom uitgerekend deze training op dit moment kan rekenen op onvoldoende belangstelling.

De Reinieracademie speelt in de ogen van de cliëntenraad een belangrijke rol bij verdere ontwikkeling en ontplooiing van medewerkers en kan dat in de toekomst nog meer doen. En daar worden medewerkers dan tevredeneen patiënten beter van.
Zo levert ook de Reinieracademie een belangrijk bijdrage aan het uitgangspunt: De medewerker op 1!

Tot slot:

Een paar weken terug bracht ik een bezoek aan het huis voor mijn boosterprik. Ik stond daar voor de liftdeur met daarop het bericht:

Patiënten gaan altijd voor!

Dat begreep ik wel direct.

Hans van der Moolen