Naar de rechter voor Reinier

Op 10 november stonden we voor de rechter. Wij, de cliëntenraad van het Reinier de Graaf ziekenhuis (Reinier), mochten ook iets zeggen in de zaak over het losmaken van Reinier uit de Reinier Haga Groep (RHG). Wij steunden dat verzoek, en op 16 november heeft de rechter besloten dat Reinier per direct weer zelfstandig werd.

Waarom?

Waarom steunden we deze scheiding? Dat willen we graag vertellen. Wij denken dat de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats in Delft en omstreken het best geleverd kan worden door een zelfstandig Reinier. Een Reinier waar mensen met plezier werken. En een Reinier dat samenwerkt met andere instellingen in de wijde omtrek.

We constateerden dat dat binnen de RHG niet meer ging. We merkten aan alles dat het bestuur van de RHG niet meer functioneerde. We zagen dat daardoor de belangen van Reinier in de knel kwamen. En daar moest een eind aan komen. Niet nog eens maanden praten en onderhandelen. Genoeg is genoeg.

En nu verder

Dat is het korte verhaal. We zouden ook kunnen ingaan op wat er in de media allemaal aan onzin is verteld over deze rechtszaak en wat eraan voorafging. Maar dat brengt ons op dit moment niet verder – en dat moet wel. Want we zijn er nog niet. Er moet nog een definitief besluit komen. Verzekeraars en banken en moeten ook akkoord gaan. Maar iedereen is het er over eens dat Reinier zelfstandig verder moet, dus dat zal wel lukken.

Belangrijker is dat Reinier aan de slag moet. Er moeten nieuwe vormen van samenwerking komen. Minder knellend, en met nog meer positieve gevolgen voor de zorg in Delft en omstreken. Er moet geprobeerd worden van het Orthopedisch Centrum een succes te maken. En zo is er nog veel meer.

Wij hebben er vertrouwen in dat een zelfstandig Reinier dat zal doen. Onder leiding van een inspirerende directie die heeft laten zien het te kunnen. En wij gaan verder, onder andere met het ondersteunen van dat proces. Door kritisch te blijven en door steeds aandacht te vragen voor de belangen van de patiënten en hun naasten.