Geestelijke verzorging

Tijdens uw behandeling in ons ziekenhuis heeft u mogelijk behoefte aan een goed gesprek, aan geestelijke ondersteuning, troost of coaching in het omgaan met uw ziekte.

Ook kunnen onverwachte complicaties tijdens de behandeling voor u reden zijn om geestelijke steun te zoeken. Speciaal daarvoor is er de afdeling Geestelijke verzorging.

De geestelijk verzorgers van ons ziekenhuis zijn er om u bij te staan, te begeleiden en indien nodig te bemoedigen. Zij bieden een luisterend oor, ongeacht waarvoor u in het ziekenhuis ligt, uw persoonlijke achtergrond of geloofsovertuiging. De geestelijk verzorgers zullen proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw levensbeschouwelijke achtergrond. De geestelijk verzorgers kunnen voor u een ritueel voltrekken. Daarbij kunt u denken aan de ziekenzegen, een gebed, de nooddoop of een aangepast ritueel in overleg met u.

Bij opname in het ziekenhuis kunt u aangeven of u behoefte heeft aan een gesprek met een geestelijk verzorger. Uiteraard kunt u dit ook gedurende uw opname aangeven.

Stiltecentrum en gebedsruimte


Te midden van de onrust van het ziekenhuis biedt het stiltecentrum u de mogelijkheid om even tot uzelf te komen. U kunt er bijvoorbeeld gewoon even gaan zitten in een van de makkelijke stoelen, een gedachte opschrijven of een elektrisch kaarsje aansteken. U vindt het stiltecentrum op onze locatie in Delft op de begane grond in de gang direct achter de centrale hal. Naast het stiltecentrum vindt u de gebedsruimte. In deze ruimte is het mogelijk om uw handen en voeten te wassen en zijn er ook Korans en gebedskleden aanwezig.

Ziekenhuisdienst


Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een ziekenhuisdienst op onze locatie in Delft. De ene week wordt deze verzorgd door een Katholieke voorganger, de andere week door een Protestantse. De ziekenhuisdiensten worden via het interne TV kanaal 55 uitgezonden.

De geestelijk verzorgers zijn te bereiken via de onderstaande contactgegevens

Caroliene van Waveren
 C.vanWaveren@rdgg.nl 015- 260 41 53
Veronique Brabander
  V.Brabander@rdgg.nl 015- 260 37 48