Aanpak

Iedere dinsdag- en donderdagmiddag is er een gezamenlijk spreekuur van een kinderarts met aandachtsgebied Kinderoncologie en een kinderoncologieverpleegkundige.

Zij bespreken onder andere hoe het met uw kind gaat, doen lichamelijk onderzoek en dienen chemotherapie toe.

Het streven is dat er, naast de dinsdag- en donderdagmiddag, elke doordeweekse dag een kinderoncologieverpleegkundige aanwezig is.De kinderarts en kinderoncologieverpleegkundigen overleggen regelmatig met de kinderoncoloog en/of verpleegkundig specialist uit het PMC.

Ervaren pedagogisch medewerkers ondersteunen het kind tijdens vervelende medische handelingen, zoals het prikken. Verder bestaat het team uit kinderpsychologen, een diëtiste, fysiotherapeut, apotheker, planner en doktersassistenten. Kinderen die zich in dezelfde fase van de behandeling bevinden, komen elkaar geregeld tegen. Dit lotgenotencontact helpt bij de verwerking en levert een positieve bijdrage aan het behandelresultaat.