Naar het ziekenhuis tijdens de coronacrisis?

Meer informatie

Kosten en verzekeringen

Aan een onderzoek of behandeling in het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn kosten verbonden. De meeste zorg die wij verlenen valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Ziektekostenverzekeraars vergoeden echter lang niet alle behandelingen in alle ziekenhuizen. Of u een vergoeding krijgt en hoeveel u vergoed krijgt, is afhankelijk van de behandeling, uw polis en eventuele aanvullende verzekeringen.

Wilt u weten of uw behandeling vergoed wordt? Neem dan vóóraf contact op met uw zorgverzekeraar, zodat u achteraf niet onverwacht voor hoge kosten komt te staan.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten uit de basisverzekering. Algemene informatie over zorgverzekeringen is te vinden op de website van de rijksoverheid.             

Kan ik met mijn budgetpolis bij Reinier de Graaf terecht?


Diverse zorgverzekeraars bieden ook een budgetpolis (basisverzekering) aan. De premie van deze polissen is lager dan voor verzekerden met een reguliere polis. Daarnaast heeft de verzekerde geen vrije ziekenhuiskeuze. Reinier de Graaf heeft voor 2021 géén contracten afgesloten voor budgetpolissen. Heeft u een budgetpolis, dan worden de kosten voor planbare zorg in het Reinier de Graaf ziekenhuis niet volledig vergoed. Deze extra kosten komen voor uw eigen rekening, bovenop uw eigen risico. Ziektekosten voor spoedzorg op de Spoedeisende Hulp (SEH) worden wél vergoed.

Heeft u een budgetpolis afgesloten, informeer dan bij uw zorgverzekeraar voor welke zorg en in welke zorginstelling u een volledige vergoeding krijgt. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan. Sommige behandelingen worden in elk ziekenhuis volledig vergoed. Dit staat vermeld op de website van uw zorgverzekeraar.

Spoedeisende Hulp


Als u een zorgverzekering hebt, kunt u voor spoedsituaties altijd terecht in het Reinier de Graaf ziekenhuis. De kosten voor spoedeisende zorg vallen onder uw eigen risico. Dit is in 2021 voor iedereen vanaf 18 jaar vastgesteld op 385 euro. Alle kosten boven dit bedrag krijgt u vergoed. Als u naar de Spoedeisende Hulp gaat, terwijl de zorg niet spoedeisend is, zal uw zorgverzekeraar de ziekenhuiskosten niet vergoeden.

Geen verzekeringsbewijs of onverzekerd


Als u in Nederland woont en niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs heeft, dan moet u de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen.

Als u niet in Nederland woont, maar wel in een Europees land verzekerd bent, vragen wij u om een EHIC kaart aan te leveren. Reinier de Graaf kan de factuur dan richten aan AGIS/Zilveren Kruis buitenland. Zij verrekenen de factuur met uw eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar krijgt u de zorg wel of niet vergoed. Wanneer u particulier verzekerd bent krijgt u de factuur rechtstreeks thuis gestuurd en kunt u de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Of uw verzekeringsmaatschappij overgaat tot vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden.

Wettelijk eigen risico 2021: € 385,-


In een ziekenhuis ontvangt u medisch specialistische zorg. Voor deze zorg zal uw zorgverzekeraar altijd eerst uw wettelijk eigen risico aanspreken en met uw nota verrekenen. In 2021 bedraagt het eigen risico net als in 2020 385 euro voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het is mogelijk uw eigen risico vrijwillig op te hogen. Kijk hier voor meer informatie over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico.

Mogelijke kosten consult op afstand


Vanaf 1 januari 2018 is het Reinier de Graaf ziekenhuis, vanwege richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), verplicht om consulten op afstand ter vervanging van een polikliniekbezoek bij u of uw zorgverzekeraar in rekening te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Consulten op afstand kunnen telefonisch, via een videoverbinding of schriftelijk via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf plaatsvinden. Als u wilt weten of een consult op afstand bij uw zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Wat kost zorg?


Wilt u meer achtergrondinformatie over de kosten van de zorg en uw zorgnota, bezoek dan de website zorgwijzer.nl. Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om u zo goed mogelijk te informeren over uw zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die u hebt over uw zorgnota of geeft aan waar u met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor kosten en tarieven van Reinier de Graaf kunt u onderstaande links volgen.

De website van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft u betrouwbare informatie over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico.