Kosten en verzekeringen

Aan een onderzoek of behandeling in het Reinier de Graaf ziekenhuis zijn kosten verbonden. De meeste zorg die wij verlenen valt onder de basisverzekering en wordt vergoed door je zorgverzekeraar.

Reinier de Graaf heeft voor 2024 met alle reguliere Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten. Zorgverzekeraars vergoeden echter niet altijd alle behandelingen. Of je een vergoeding krijgt en hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van de behandeling, je polis en eventuele aanvullende verzekeringen.

Wil je weten of jouw behandeling vergoed wordt? Neem dan vóóraf contact op met je zorgverzekeraar, zodat je achteraf niet onverwacht voor hoge kosten komt te staan. Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten uit de basisverzekering. Algemene informatie over zorgverzekeringen is te vinden op de website van de rijksoverheid.             

Kan ik met mijn budgetpolis bij Reinier de Graaf terecht?

Diverse zorgverzekeraars bieden een budgetpolis (basisverzekering) aan. Reinier de Graaf heeft voor 2024 voor deze selectieve (budget)polissen met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract afgesloten, met uitzondering van de ‘Basisverzekering Natura Select’ budgetpolis van Aevitae (label Eucare). Heb je deze budgetpolis, dan worden de kosten voor planbare zorg in het Reinier de Graaf ziekenhuis niet volledig vergoed. Deze extra kosten komen voor jouw eigen rekening, bovenop je eigen risico. Ziektekosten voor spoedzorg via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden wél vergoed.

Heb je een budgetpolis afgesloten? Informeer dan altijd bij jouw zorgverzekeraar voor welke zorg en in welke zorginstelling je een volledige vergoeding krijgt. Zo kom je niet voor onverwachte kosten te staan. Sommige behandelingen worden in elk ziekenhuis volledig vergoed. Dit staat vermeld op de website van jouw zorgverzekeraar.

Spoedeisende Hulp

Als je een zorgverzekering hebt, kun je voor spoedsituaties altijd terecht in het Reinier de Graaf ziekenhuis. De kosten voor spoedeisende zorg vallen onder jouw eigen risico. Dit is in 2024 voor iedereen vanaf 18 jaar vastgesteld op €385. Alle kosten boven dit bedrag krijg je vergoed. Als je naar de Spoedeisende Hulp gaat, terwijl de zorg niet spoedeisend is, zal je zorgverzekeraar de ziekenhuiskosten niet vergoeden.

Wettelijk eigen risico 2024: € 385

In een ziekenhuis ontvang je medisch specialistische zorg. Voor deze zorg zal je zorgverzekeraar altijd eerst jouw wettelijk eigen risico aanspreken en met je nota verrekenen. In 2024 bedraagt het eigen risico net als in 2023 385 euro voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het is mogelijk je eigen risico vrijwillig op te hogen. Kijk hier voor meer informatie over je ziekenhuisrekening en het eigen risico.

Mogelijke kosten consult op afstand

Vanaf 1 januari 2018 is het Reinier de Graaf ziekenhuis, vanwege richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), verplicht om consulten op afstand ter vervanging van een polikliniekbezoek bij jou of jouw zorgverzekeraar in rekening te brengen. Dit kan gevolgen hebben voor je eigen risico. Consulten op afstand kunnen telefonisch, via een videoverbinding of schriftelijk via het patiëntenportaal Mijn Reinier de Graaf plaatsvinden. Als je wil weten of een consult op afstand bij je zorgverzekeraar in rekening wordt gebracht, dan kun je contact opnemen met de polikliniek waar je onder behandeling bent.

Geen verzekeringsbewijs of onverzekerd

Als je in Nederland woont en niet verzekerd bent of geen geldig verzekeringsbewijs hebt, dan moet je de kosten van de onderzoeken, behandelingen en verblijf in het ziekenhuis zelf betalen.

Als je niet in Nederland woont, maar wel in een Europees land verzekerd bent, vragen wij je om een EHIC kaart aan te leveren. Reinier de Graaf kan de factuur dan richten aan Zilveren Kruis buitenland. Zij verrekenen de factuur met jouw eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekeraar krijg je de zorg wel of niet vergoed. Wanneer je particulier verzekerd bent, krijg je de factuur rechtstreeks thuis gestuurd en kun je de factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Of jouw verzekeringsmaatschappij overgaat tot vergoeding hangt af van de polisvoorwaarden.

Wat kost zorg?

Wil je meer achtergrondinformatie over de kosten van de zorg en je zorgnota, bezoek dan de website zorgwijzer.nl. Deze website is een initiatief van ziekenhuizen en zorgverzekeraars om je zo goed mogelijk te informeren over je zorgkosten. De site geeft antwoord op mogelijke vragen die je hebt over jouw zorgnota of geeft aan waar je met welke vraag terecht kunt. De informatie op deze site is gebaseerd op regelgeving van de overheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De website van de Nederlandse Zorgautoriteit geeft je betrouwbare informatie over uw ziekenhuisrekening en het eigen risico.

Voor kosten en tarieven van Reinier de Graaf kun je onderstaande links volgen.