Afdeling Cardiologie kleurt rood op Dress Red Day

29 september 2023

Onze afdeling Cardiologie kleurt rood vandaag. Vandaag is het namelijk Dress Red Day en vragen we aandacht voor hart- en vaatziekten bij vrouwen. “Dit is ontzettend belangrijk”, benadrukt onze cardioloog Cora Hamelinck-van Tol, die werkzaam is op onze vrouwenpolikliniek.

“Steeds meer vrouwen met klachten worden doorverwezen naar onze polikliniek. De grote verschillen tussen mannen en vrouwen vragen niet alleen om een andere benadering, maar vaak ook een andere behandeling. Soms worden hartklachten bij vrouwen onderkend en verward met bijvoorbeeld overgangsklachten of psychische klachten. Na onderzoek op onze polikliniek kunnen we vrouwen vaak duidelijkheid geven. Dat alleen al zorgt voor erkenning en acceptatie.”

“Vaak kunnen we vrouwen helpen met bijvoorbeeld medicatie, leefstijlverandering of doelgerichte revalidatie en hulp bij acceptatie. En als de klachten toch niet met hart- of vaatziekten te maken hebben, kunnen we vrouwen soms gerichter naar een ander specialisme doorverwijzen. Ik vind het positief dat ik steeds meer vrouwen zie op onze polikliniek en dat er nog steeds veel onderzoek wordt gedaan naar vrouwenziekten”, aldus Cora.

Meer weten over onze vrouwenpolikliniek? Kijk dan hier voor meer informatie.