Als verpleegkundige specialiseren in jouw interessegebied? Bij Reinier de Graaf kan het!

7 februari 2024

Er is een groeiende behoefte aan kennis en ervaring rondom kwetsbare ouderen in het hele ziekenhuis. Deze noodzaak ziet regieverpleegkundige Marianne van Galen ook en zij volgde, mede daarom, de opleiding tot geriatrieverpleegkundige. Zij vertelt hoe ze hiervoor de mogelijkheid kreeg in ons ziekenhuis.

Als verpleegkundige bij het Reinier de Graaf ziekenhuis is er volop mogelijkheid om je te specialiseren en verdiepen in een bepaalde richting die jouw interesse heeft. Toen Marianne de kans kreeg om zich als regieverpleegkundige meer te verdiepen in één patiëntengroep was de keuze voor kwetsbare ouderen snel gemaakt. “Samen met een collega klopte ik bij mijn teamleider aan met de vraag of wij de opleiding tot gespecialiseerd geriatrieverpleegkundige mochten volgen. Want om de kwetsbare ouderen nog betere zorg te kunnen geven, hebben we meer kennis nodig. Onze teamleider vond dit een goed plan.”

Zo volgde zij de opleiding van 15 maanden. “Hiernaast werkte ik 24 uur in het ziekenhuis. Toen de opleiding een paar maanden bezig was, kwam er een vacature in de vakgroep Geriatrie vrij. Naast mijn werk op de verpleegafdeling, kreeg ik de kans om bij de vakgroep aan de slag te gaan als consultatief geriatrieverpleegkundige. Zo kon ik nog meer uit mijn opleiding halen door de kennis al in praktijk toe te passen.”

Praktijkopdracht geriatriezaal

Tijdens de opleiding voerde Marianne een kwaliteitsopdracht uit. “Het resultaat hiervan is de geriatriezaal op verpleegafdeling 3A. Op deze afdeling kwamen patiënten met een cognitieve stoornis, zoals een delier of dementie, altijd op een eenpersoonskamer terecht. Met als gevolg dat zij soms te weinig prikkeling krijgen en kunnen gaan dwalen over de afdeling. Zo kwamen we op het idee om voor deze patiënten een vierpersoonskamer en huiskamer ineen in te richten. We kunnen hier bijvoorbeeld activiteiten doen en gezamenlijk eten. De geriatriezaal blijkt goed te werken. Bij het uitvoeren van deze eindopdracht zag ik ook weer hoeveel ruimte je in dit ziekenhuis krijgt om iets te ontwikkelen.”

Afgelopen juni studeerde ze af. “Ik werk nu volledig als consultatief geriatrieverpleegkundige. In deze functie doe ik consulten door het hele ziekenhuis. Bijvoorbeeld om met de geriater mee te denken en te adviseren over het behandelplan van de patiënt. Daarnaast ondersteun ik de geriaters op de polikliniek door onderzoeken en testen af te nemen.”

Steun vanuit het ziekenhuis

“Ik vind het mooi dat ik altijd de kans krijg om opleidingen te volgen en door te groeien. Daar ben ik heel dankbaar voor. Ik word gesteund in elke stap. Op het moment dat ik met de opleiding tot geriatrieverpleegkundige wilde starten, werd ik zwanger van mijn derde kind. Toen vonden ze het prima dat ik deze een jaar later ging volgen, die ruimte is er. Er wordt echt gekeken naar wat ik wil met mijn loopbaan. Ik heb altijd het gevoel dat er in mijn belang wordt gedacht. Dat is heel belangrijk.”

Kijk voor een overzicht van alle verpleegkundige vervolgopleidingen waarmee jij je als verpleegkundige kunt specialiseren op onze Werkenbij-site.