In ziekenhuis opgenomen kind door alcohol is vaak de jongste in het gezin

16 december 2022

Kinderen die in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege een alcoholvergiftiging, zijn vaak het jongere kind in het gezin. Ook de leeftijd waarop voor het eerst alcohol wordt gedronken blijkt een belangrijke rol te spelen: kinderen jonger dan 15 die in het ziekenhuis belandden door alcohol, hadden vaak op nóg jongere leeftijd al hun eerste drankje op. Dit blijkt uit het nieuwste onderzoek van promovenda Loes de Veld en Nico van der Lely, kinderarts in ons ziekenhuis. “Dit ondersteunt de keuzes om te streven naar zero tolerance bij alcoholgebruik onder de 18.

Alcohol is met name schadelijk voor minderjarigen, bij wie het brein nog volop in ontwikkeling is. Met de nieuwste bevindingen hopen de onderzoekers het bewustzijn rond alcoholmisbruik onder jongeren verder te vergroten. Loes: “In het ziekenhuis zien we alleen het topje van de ijsberg, maar je kunt verwachten dat dit een groter maatschappelijk probleem weerspiegelt. Door bepaalde risicofactoren rond alcoholmisbruik in kaart te brengen, kunnen we nog gerichter inzetten op preventie onder minderjarigen.”

Positie in het gezin
Van alle Nederlandse jongeren tussen de 12 en 17 jaar is de meerderheid (44%) de oudste in het gezin. Maar degenen die in het ziekenhuis terechtkomen met een acute alcoholvergiftiging, blijken juist vaak het jongste kind te zijn (44%). Vaker dus dan jongeren die het oudste of het enige kind zijn. Nico legt uit: “Ouders zijn vanaf het tweede kind vaak wat losser dan bij de eerstgeborene. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de regels thuis. En als je als jonger kind een oudere broer of zus al alcohol ziet drinken, kan dat van invloed zijn op het gedrag. Daarom vinden we dat hier nog meer aandacht voor moet komen, te beginnen met meer bewustwording.”

Leeftijd eerste drankje
Ook de leeftijd van het eerste drankje blijkt volgens het onderzoek een belangrijke voorspeller voor een alcoholvergiftiging. Van de kinderen onder de 15 die met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis belandden, had de meerderheid al ruim voor die leeftijd het eerste drankje op. “Hoe jonger je begint met alcohol, hoe meer gezondheidsrisico’s dit met zich meebrengt”, zegt Loes. “Dit ondersteunt de keuzes van de overheid om te streven naar zero tolerance bij alcoholgebruik onder de 18. Dit is ook zo opgenomen in het Nationaal Preventieakkoord.”

Proefschrift
Arts-onderzoeker Loes de Veld promoveert aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) op haar onderzoek naar de Nederlandse benadering van adolescenten met een acute alcoholintoxicatie. Hiervoor onderzocht ze cijfers van 2007 tot en met 2017. Haar promotoren Nico van der Lely (kinderarts) en Carina Hilders (voorzitter raad van bestuur) zijn naast hun werk in Reinier de Graaf ook hoogleraar in respectievelijk Antwerpen en Rotterdam. Als topklinisch ziekenhuis stimuleert Reinier de Graaf het doen van wetenschappelijk onderzoek, een goed opleidingsklimaat en samenwerkingen met academische partners. De promotie van De Veld is hier een mooi voorbeeld van. Ook onderschrijven haar conclusies het belang van preventie en het doel om mensen te helpen zo lang mogelijk gezond te blijven, iets waar Reinier de Graaf zich de aankomende jaren voor inzet.