Intensieve samenwerking voor de traumapatiënt

20 juli 2022

Patiënten die fysiotherapie nodig hebben ook buiten de muren van het ziekenhuis de juiste begeleiding geven. Dat is kort gezegd de insteek van de nieuwe Traumapoli die in het Reinier de Graaf ziekenhuis is opgezet. Binnen de Traumapoli werken traumachirurgen intensief samen met fysiotherapeuten van het ziekenhuis én ongeveer veertig fysiotherapeuten die buiten het ziekenhuis werkzaam zijn en aangesloten zijn bij het traumanetwerk van Reinier de Graaf. Samenwerking in een multidisciplinair team binnen het ziekenhuis én met fysiotherapeuten in de regio staat daarbij centraal. Deze samenwerking moet leiden tot betere en efficiëntere behandelingen, wat bijdraagt aan een grotere patiënttevredenheid en een betere kwaliteit van zorg.

De Traumapoli is bedoeld voor patiënten die behandeld zijn door een van de traumachirurgen van Reinier de Graaf. Denk aan een operatie van complexe botbreuken als gevolg van een ongeluk, bijvoorbeeld bij ouderen die gevallen zijn of jongeren die een sportongeluk hebben gehad. Na de operatie is het belangrijk dat een patiënt weer op de juiste manier herstelt en fysiotherapie is daar vaak een belangrijk onderdeel van. Bij dit fysiotherapeutisch traject zijn vaak fysiotherapeuten van Reinier de Graaf betrokken, als ook fysiotherapeuten die in een praktijk werken buiten het ziekenhuis. In de nieuwe Traumapoli en het traumanetwerk komen al deze expertises samen. Voorheen waren de behandeling bij de traumachirurg en bij de fysiotherapeut twee grotendeels gescheiden trajecten. Dit leverde soms problemen op bij de nazorg, doordat patiënten niet optimaal aan hun herstel konden werken.

Fysiotherapeutische blik
“Op de Traumapoli overleggen een traumachirurg en een fysiotherapeut van Reinier gezamenlijk met de patiënt over diens herstel”, legt chirurg Maarten van der Elst uit. “Samen komen we zo tot een nabehandelingstraject dat niet alleen gericht is op het medisch herstel van patiënten, maar ook op andere aspecten die vaak een wat langere aanloop hebben. Denk aan patiënten die na hun ingreep uiteindelijk weer willen werken, sporten of andere fysieke activiteiten willen verrichten. Daarvoor heb je echt een fysiotherapeutische blik nodig.”

Voor de komst van de Traumapoli was er dus weinig contact tussen de traumachirurg en de fysiotherapeuten. Fysiotherapeut Valerie Leijgraaf, werkzaam in Reinier de Graaf, ervaart de intensievere samenwerking die er nu is als heel positief. “De lijnen zijn kort, waardoor het makkelijker wordt om problemen tijdens de behandeling snel aan te pakken. Dankzij het contact tussen de traumachirurg en de fysiotherapeuten kunnen we een betere kwaliteit van de behandeling garanderen. De patiënt krijgt op deze manier meer aandacht en kan zich beter richten op het herstel na de operatie. De traumachirurg blijft ‘in the lead’ als het gaat om het beleid van de behandeling, zodat het voor iedereen duidelijk is wat het doel van de behandeling is.”

Ook is Valerie te spreken over het intensievere contact met de fysiotherapeuten buiten het ziekenhuis. “Het is binnen het traumanetwerk makkelijker geworden om patiëntgegevens met elkaar uit te wisselen. Het algemene beeld dat van de patiënt ontstaat is daardoor een stuk vollediger en overzichtelijker, wat weer leidt tot efficiëntere en effectievere behandelingen. In het verleden kwam het nog wel eens voor dat de behandeling van de externe fysiotherapeut niet aansloot bij het behandelingsadvies van de traumachirurg. In het ergste geval leidde dat er dan toe dat een patiënt niet optimaal behandeld werd, wat kon leiden tot een vertraging in het herstel.”

Speciale scholing
Om onderdeel te zijn van het traumanetwerk van Reinier de Graaf moet een externe fysiotherapeut werkzaam zijn in de directe regio van ons ziekenhuis en een speciale scholing volgen. Die scholing richt zich met name op het behandelen van patiënten die iets gebroken hebben. Tim Könings is fysiotherapeut en heeft meerdere praktijken in de omgeving van Delft die zijn aangesloten bij het traumanetwerk. Ook hij is heel positief over de intensievere samenwerking. “In het verleden miste ik nog wel eens de korte lijntjes met de traumachirurg en de fysiotherapeuten van het ziekenhuis. En je zag dan ook wel eens dat patiënten voor hun vervolgbehandeling niet bij de juiste fysiotherapeut uitkwamen. In het traumanetwerk blijven patiënten beter in beeld bij de zorgprofessionals van het ziekenhuis, zodat zij beter kunnen bijsturen tijdens de nabehandeling, mocht dat nodig zijn.”

“Daarnaast is het heel fijn dat wij ons als fysiotherapeuten binnen het traumanetwerk kunnen specialiseren. Het gaat immers om patiënten die een operatie hebben ondergaan en daarvan moeten herstellen. Dat is toch net even een andere groep dan bijvoorbeeld patiënten die bij mij komen voor het behandelen van hun rugklachten. Om onderdeel te worden van het traumanetwerk moet je dan ook een extra opleiding hebben gedaan. Ik vind het fijn om op deze manier mijn kennis uit te breiden.”

De multidisciplinaire Traumapoli is een initiatief van het Amsterdam UMC. Onder de vlag van het zogenoemde Transmuraal Trauma Care Model (TTCM) wordt deze manier van werken toegepast in verschillende ziekenhuizen in Nederland, waaronder dus ook in Reinier de Graaf. Het gaat om een onderzoek om het totale zorgproces voor traumapatiënten te verbeteren. Kijk voor meer informatie op traumarevalidatie.nl.