Personalised medicine bij uitgezaaide dikke darmkanker

21 maart 2024

DNA-analyse

Iedere tumor bij uitgezaaide dikke darmkanker is uniek en daarom maken we behandelingen op maat. Dit kan doordat we een DNA-analyse doen bij deze patiënten. Met het analyseren van DNA leren we meer over de kankercellen en hoe deze veranderen. Bij patiënten met darmkanker onderzoeken we afwijkingen in de RAS en RAF-genen en beoordelen we of de tumor microsatelliet instabiel is. Dit laatste betekent dat de tumor veel DNA schade heeft.

Op deze manier sporen we veranderingen op bepaalde plekken in het DNA op. Deze testen worden uitgevoerd op tumorweefsel. Dit doen we in het laboratorium van het ziekenhuis. Op basis van de veranderingen die we vinden in de RAS- en RAF-genen en de microsatelliet instabiliteit, kunnen de patholoog en de medisch oncoloog nauwkeuriger bepalen welke combinatie van medicijnen zal aanslaan.

Waarom?

Als we het DNA van de tumor weten, kunnen we patiënten met uitgezaaide dikke darmkanker gericht behandelen met medicijnen die een zo groot mogelijke kans bieden op levensverlenging. Dit noemen we ‘personalised medicine’. Op deze manier krijgt de patiënt een behandeling op maat en vergroten we de kans op een betere levensverwachting.

Behandeling op maat

Heb je uitgezaaide darmkanker, dan krijg je meestal een behandeling met chemotherapie. Op dit moment zijn er nieuwe medicijnen die aan de chemotherapie kunnen worden toegevoegd of los daarvan gegeven worden. Deze medicijnen remmen signalen die voor de tumorgroei belangrijk zijn. Dit zijn een EGFR-remmer*, BRAF-remmer** of immunotherapie bij microsatelliet instabiliteit. Dankzij de RAS- en RAF-test en de microsatelliet instabiliteit kunnen we beter bepalen bij wie en wanneer een EGFR-remmer, BRAF-remmer en immunotherapie wel of niet zal werken.

* EGFR-remmer staat voor Epidermale Groeifactor Receptor. Deze medicijnen remmen de deling van kankercellen.
** Een BRAF-remmer remt de celdeling door het blokkeren van BRAF.