Reinier de Graaf als researchcentrum betrokken bij UNRANU-programma

16 december 2022

Kanker is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Zodra de ziekte is uitgezaaid naar andere organen zijn patiënten over het algemeen niet meer te genezen. Zogeheten radionuclidentherapie kan de overleving van deze patiënten verlengen. Bij deze therapie krijgen patiënten stoffen met daaraan een radioactieve stof, het radionuclide, ingespoten. Deze stoffen zoeken de tumoren in het lichaam op en bestralen dan lokaal van binnenuit. Het UNRANU-programma onderzoekt nieuwe methodes om radionucliden te produceren, welke radionucliden het beste werken voor welke tumortypes en welke dosis daarbij optimaal is. En op welke manier het immuunsysteem de uiteindelijke effectiviteit van de behandeling beïnvloedt.

De expertise van het Reinier de Graaf ziekenhuis is het vertalen van wetenschap naar de klinische praktijk; nieuwe ontwikkelingen snel en op een goede manier ter beschikking stellen aan de patiënt. Reinier de Graaf is dan ook bij het project betrokken om te helpen bij die vertaalslag. De focus ligt op het patiëntenperspectief en de klinische toepasbaarheid van studies. Reinier de Graaf is een researchcentrum voor klinische studies bij kankerpatiënten.

Voorbeeld toepasbaarheid
Een voorbeeld van toepasbaarheid is de behandeling met Lutetium-PSMA bij prostaatkankerpatiënten. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde van Reinier de Graaf in Delft zijn de eerste patiënten van het Reinier Haga Prostaatkankercentrum (PKC) behandeld met Lutetium-PSMA. Deze therapie kan levensverlengend werken voor bepaalde patiënten, die lijden aan uitgezaaide prostaatkanker en voor wie geen andere werkzame behandeling meer beschikbaar is. De behandeling zorgt voor lokale bestraling in uitzaaiingen, waarmee groei van tumorcellen wordt geremd en soms zelfs gestopt. Vooralsnog wordt de behandeling aan 10 patiënten van het Reinier Haga PKC aangeboden.

Door de betrokkenheid bij het UNRANU-programma hoopt Reinier de Graaf in de toekomst nog meer bij te dragen aan dit soort klinische studies. In deze video is meer te zien over bestraling met radionucliden.